Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 30598

  demografie - populační vývoj Afriky


5.02.2015 XLV. konference ČDS - Dlouhověkost - úspěch lidstva as
27. května 2015 pořádá Česká demografická společnost ve spolupráci s Katedrou demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Katedrou demografie Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze a Českým statistickým úřadem XLV. konferenci na téma Dlouhověkost – úspěch lidstva. více >>

16.01.2015 Nový studijní obor sociální epidemiologie na PřF UK as
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK otevírá od akademického roku 2015/2016 nový studijní obor sociální epidemiologie. Jedná se o navazující magisterské studium určené pro zájemce z řad absolventů široké škály bakalářských studijních oborů.
více >>

17.07.2013 DIC se zapojil do realizace výzkumného projektu dh
Demografické informační centrum je partnerem projektu Kudy vede cesta realizovaného Společností tady a teď, o.p.s. Projekt je realizován od 1.7.2013 a ukončen by měl být ke 30.6.2015. více >>

21.02.2012 Cyklus veřejných diskusí o zdravotnictví sd
Institut pro veřejnou diskusi zahajuje spolu s týdeníkem Ekonom a za podpory společnosti Advance Healthcare Management Institute unikátní a doposud největší kontinuální diskusi s názvem VIZE ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ. Čtrnáct diskusních setkání v 2012-2013 poskytne prostor pro otevřenou diskusi všech zúčastněných stran se záměrem identifikovat hlavní problémy, formulovat východiska a přispět k dosažení jednotného názoru na budoucnost českého zdravotnictví. více >>

23.01.2012 2012 Evropským rokem Aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity sd
Evropská komise ve spojení s Evropským parlamentem a Radou Evropy vyhlásila rok 2012 rokem Aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity.  Více informací o Evropském roku je k dispozici zde. Nově byla spuštěna webová stránka věnovaná Aktivnímu stárnutí .
více >>

Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
12.-13.2.2015 konference:
Konference Mladých demografů
18.2.2015 diskusní večer ČDS:
Historický populační atlas českých zemí
27.5.2015 XLV. konference ČDS:
Dlouhověkost - úspěch lidstva


14.10. kniha:
Demografická avantgarda: Židé v Čechách mezi osvícenstvím a Šoa
01.07. časopis:
Demografie 2/2013
Cesty k datům. Zdroje a management sociálněvědních dat v České republice
28.04. publikace:
Péče o nejmenší: boření mýtů
26.03. publikace:
Produktivní stárnutí: Podmínky a příležitosti
21.02. časopis:
Sociologický časopis 5/2012
20.11. publikace
Zdravotnická ročenka 2011
16.01. publikace:
Kdo je kdo v české sociologii a příbuzných oborech
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

ONLINE DOTAZNÍKY  

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum