demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 187796

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

Analýzy na tomto demografickém portále jsou tříděny do jednotlivých sekcí podle jiného klíče než informativní sekce "O demografii". Zveřejňováním jednotlivých autorských analýz reagujeme na aktuální společenská témata, otázky, na které může demografie přinést odlišný pohled. Je tedy pravděpodobné, že témata spojená např. se stárnutím populace, či krizí dnešního pojetí  rodiny, atd.. se zde budou vyskytovat statisticky častěji.

Současné členění je spíše orientační. Záměrně jsme vytvořili kategorie s širokou škálou možných názorů. První analýza byla uveřejněna 20. března 2005, v současné době jsou analýzy uveřejňovány většinou v periodě dvou týdnů. Pokud budete mít pocit, že zde nějaké zajímavé téma není obsažené, napište nám to prosím na adresu info@demografie.info a my dle možností téma zařadíme do edičního plánu. Zároveň je možné obrátit se na redaktora, autora článku, přímo prostřednictvím elektronické pošty. Adresu zjistíte v sekci redakční tým. Rádi vám dle možností zodpovíme případné dotazy.

Jsme otevřeni i spolupráci. Pokud máte nějakou vlastní analýzu či komentář a chtěli byste je zveřejnit, napište nám a pokud váš text redakční rada schválí, rádi ji vystavíme. Dáváme prostor i textům v anglickém jazyce.

Analýzy jsou autorské texty, pokud některou budete chtít převzít a uveřejnit někde jinde, je to možné za podmínky zveřejnění odkazu na naše stránky formou malého banneru (100 x 30) px. 

Zdrojový text je v závorce:
(<a href="http://www.demografie.info"><img src="http://www.demografie.info/img/demo.gif"  border="0" height="30" width="100"></a>)


Seznam všech dosud publikovaných analýz a komentářů:

 

21.01. Obyvatelstvo vojenských újezdů v ČR  Marie Kusovská
07.01. Pracovní migrace ve střední a východní Evropě M.Sanderson, W. Strielkowski,K. Hluštíková


            2013


17.12. Dopady legislativních změn v roce 2011 Daniel Hůle
12.11. Definice související s ukončením těhotenství  Šárka Daňková
17.09. Populační vývoj ČR v roce 2011 Eva Kačerová
03.09. Statistika příčin smrti a podmínky jejího vytváření  Šárka Daňková
20.08. Doplňkové penzijní spoření - změny v penzijním připojištění  Martin Holub
06.08. Gender podle dat ČSÚ  Marek Řezanka
18.06. Změny v důchodovém systému po tzv. velké reformě  Martin Holub
07.05. Novinky ve zdravotnictví v Nizozemí Tomáš Roubal
09.04. Geografický původ snoubenců na Malé Straně v 17. a 18. století Eva Kačerová
26.03. Demografické stárnutí ČR podle výsledků projekce Kamila Svobodová
27.02. Mezigenerační reprodukce sociálního znevýhodnění Daniel Hůle
13.02. Migranti a peněžní toky v české ekonomice Wadim Strielkowski, Ondřej Glazar
16.01. Vzdělávací kariéry sociálně znevýhodněných Daniel Hůle
02.01. Vícečetné porody Eva Kačerová

            2012

12.12. Nashledanou v Česku: romská migrace ze Slovenska do ČR Wadim Strielkowski
14.11. Vývoj úhrnné plodnosti v demograficky vyspělých zemích Lucie Vítková
17.10. EHIS - výskyt deprese a návštěvy psychologa v EU  Šárka Daňková
03.10. Je nás 7 miliard Eva Kačerová
19.09. Cizinci v České republice Eva Kačerová
05.09. Zákoník práce v kontextu sociálního vyloučení  Šimon Hradílek
22.08. Finanční příprava občanů na důchod v České republice  M. Šlapák, T. Soukup
08.08. Harmonizace práce a rodiny – názory a strategie Kamila Svobodová
25.07. Změny v zákoně o důchodovém pojištění účinné po 30.9.2011  Martin Holub
11.07. Babyboxy v analytickém kontextu  Daniel Hůle
27.06. Demografické stárnutí a jeho dopady Kamila Svobodová
13.06. ECHI ukazatele – Evropské ukazatele o zdraví  Šárka Daňková
30.05. Sociální dopady užívání kátu  Karel Vrána
16.05. Kát, jeho účinky a prevalence  Karel Vrána
04.04. Přiznej barvu, more - aneb sčítání 2011  Daniel Hůle
21.03. Obyvatelstvo Prahy 13 a jeho vývoj  Šárka Daňková
07.03. Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Alexandra Bábíčková
07.02. Komparace politik vybraných NNO  K. Kurnasová

            2011

13.12. Křestní jména v roce 1651 v Chrudimském kraji  Eva Kačerová
29.11. Představy o životě v důchodu a finančním zabezpečení ve stáří K. Svobodová
01.11. Zákoník práce v kontextu sociálního vyloučení  Šimon Hradílek
18.10. Odchod do důchodu Kamila Svobodová
04.10. Globální boj proti alkoholu  Karel Vrána
20.09. Náboženské vyznání v Chrudimském kraji po 30 leté válce  Eva Kačerová
06.09. Prevalence užívání betelu ve vybraných zemích  Karel Vrána
09.08. Zápis dětí do 1. ročníků ZŠ v ČR z pohledu demografie  V. Hulík, K. Tesárková
26.07. Příprava na stáří Kamila Svobodová
12.07. Praktiky vybraných oddlužovacích agentur  Daniel Hůle
28.06. Uplatnění sociálně vyloučených na trhu práce  Daniel Hůle
31.05. Odstraňování deformace věkových struktur historických populací  Eva Kačerová
19.04. Srovnání ukazatelů zdravotního stavu v šetření EHIS a SILC   Šárka Daňková
05.04. Mají české důchody záviset na počtu vychovaných dětí? III.  Martin Holub
22.03. Alternativní metody analýzy plodnosti  Kryštof Zeman
08.03. Role diagnóz LMP a VPCh v systému speciálního školství  Daniel Hůle
22.02. Mají české důchody záviset na počtu vychovaných dětí? II.  Martin Holub
08.02. Mají české důchody záviset na počtu vychovaných dětí? I.  Martin Holub
11.01. Zdravotnické ukazatele a naděje dožití  Jitka Láchová

            2010

28.12. Lichva ve spárech populismu  Daniel Hůle
14.12. Důsledky zneužívání alkoholu v Namibii  Karel Vrána
16.11. Modely vykořisťování a předlužení ve vietnamské komunitě  Daniel Hůle
19.10. Struktura obyvatel chrudimska dle Soupisu poddaných  Eva Kačerová
05.10. Transnacionální migrace  Radka Pospíšilová
21.09. Segregační aspekty „proromských“ politik  Daniel Hůle
07.09. Migranti živí i svou zemi  Kristýna Mihalová
27.07. Mezinárodní klasifikace nemocí a její aktualizace  Šárka Daňková
13.07. Sezónnost sňatečnosti v 17. a 18. století  Eva Kačerová
15.06. Úvěrové strategie splátkových společností  Daniel Hůle
01.06. Evropa se bez migrace neobejde  Karel Vrána
18.05. Úsilí o sociální mix, image a stigmatizace panelových sídlišť  Jana Barvíková
04.05. Panelstory I.  Jana Barvíková
20.04. Struktura hospitalizovanosti v ČR podle pohlaví, věku a příčin  Jan Žofka
06.04. Analýza věkových struktur historických populací  Eva Kačerová
23.03. Výchova dětí v kontextu vybraných důchodových systémů  Martin Holub

            2009

29.12. Co přinese nový rok? Daniel Hůle
15.12. Vývoj hospitalizovanosti na území ČR Jan Žofka
01.12. Důsledky zneužívání alkoholu v Namibii Karel Vrána
17.11. Odhad počtu dětí na panství Jana Kristiána z Eggenbergu Eva Kačerová
03.11. Rodina a práce v různých životních fázích Sylva Höhne, Kamila Svobodová
20.10. Kriminalita v prostředí sociálního vyloučení Daniel Hůle
06.10. Mezigenerační výpomoc a poskytování péče seniorům Kamila Svobodová
22.09. Dostupnost institucionální péče o seniory z reg. pohledu Kamila Svobodová
08.09. Světová zpráva o drogách: Co na to Češi? Karel Vrána
28.07. Neziskový sektor, klinická smrt a nové letadlo Daniel Hůle
19.05. Užívání antikoncepce ve světě a v rozvojových zemích Šárka Kovačková
21.04. Preferované počty dětí v rodině Kamila Svobodová
10.03. Trvale udržitelný dluh Daniel Hůle
25.02. Plánované rodičovství ve vybraných zemích Evropy a Asie Romana Malečková
28.01. Kouření a úmrtnost v EU a v ČR 2. část Eliška Kozáková
14.01. Kouření a úmrtnost v EU a v ČR 1. část Eliška Kozáková

            2008

31.12. Vánoce z pohledu statistiky sebevražednosti Šárka Daňková
17.12. Romano jackpot Daniel Hůle
19.11. Motivace sebevražedného jednání Šárka Daňková
05.11. Pracovní neschopnost - faktor omezující produktivitu práce Arnošt Klesla
08.10. Vývoj porodnosti regionů Německa po roce 1950 Tomáš Husák
24.09. Analýza nepříspěvkových dob v důchodovém systému ČR Martin Holub
10.09. Romové ve zvláštních školách Daniel Hůle
27.08. Vliv alkoholu na úmrtnost v České republice Karel Vrána
30.07. Šepleť versus bílá pleť Daniel Hůle
07.05. Porodnost a plodnost romských žen na Slovensku Branislav Šprocha
23.04. Přesnosti demografických prognóz Kamila Svobodová
09.04. Na co umíráme Šárka Kasalová Daňková
12.03. Chomutov v demografické a socioekonomické perspektivě Alexandra Bábíčková
29.01. Odhad počtu a hodnocení situace uživatelů sociálních služeb. Pavel Bareš
15.01. Je vysoký podíl dětí NMM v ČR projevem westernizace? Jitka Rychtaříková

            2007

18.12.  Liberec v demografické a socioekonomické perspektivě Lenka Juříčková
06.11.  Regionální diferenciace výskytu kolorektálního karcinomu v ČR Jana Wiesnerová
09.10.  Kladno v demografické a socioekonomické perspektivě Kryštof Zeman
11.09.  Socioekonomické dopady demografického stárnutí Jan Žofka
28.08.  Měnící se struktura rodin a závislé děti Anna Šťastná
14.08.  Plzeň v demografické a socioekonomické perspektivě Šárka Kasalová Daňková
31.07.  Židovské obyvatelstvo v Čechách 1848 – 1939 Jana Vobecká
17.07.  Dějiny osídlení Židů v Čechách a na Moravě do roku 1848 Jana Vobecká
03.07.  Výběrová šetření o zdravotním stavu v ČR a v Evropě Šárka Kasalová Daňková
26.06.  Vývoj a struktura dávek státní sociální podpory Sylva Ettlerová
19.06.  Ústí n. Labem v demografické a socioekonomické perspektivě Kamila Svobodová
29.05.  Porovnání volebních programů vybraných politických stran Daniel Hůle
01.05.  Sokolov v demografické a socioekonomické perspektivě Anna Šťastná
24.04.  Populační vývoj České republiky v roce 2005 Kryštof Zeman
13.03.  Regionální diferenciace nesezdaných soužití v Česku Kateřina Černá
20.02.  Reprodukční chování imigrantů v České republice Anna Pospíšilová
13.02.  Jaká bude struktura domácností v roce 2030? M. Kučera, D. Bartoňová
06.02.  Migrace na Blízkém východě Lucie Šolínová
30.01.  Závislost na tabáku se léčit vyplatí Karel Vrána
16.01.  Metody používané při sebevražedném jednání Šárka Kasalová Daňková
02.01.  Ke změnám sňatkového chování Ludmila Fialová

            2006

19.12.  Pracovní neschopnost z pohledu zdravotnické statistiky Alexandra Bábíčková
14.11.  Perspektivy populačního stárnutí v Evropě  Miroslava Mašková
24.10.  Názorové změny v devadesátých letech Kateřina Černá
17.10.  Zvyklosti spotřeby alkoholu v České republice Karel Vrána
10.10.  Obrat ve vývoji umělé potratovosti. Ludmila Fialová
03.10.  Struktura domácností v rámci regionálních celků ČR Ondřej Nývlt
19.09.  Víra deklarovaná x realizovaná Daniel Hůle
05.09.  Formy soužití osob ve věku nad 5O let v ČR, SLDB 2001 Jitka Rychtaříková
29.08.  Věkové rozdíly mezi manžely nyní a v 18. století Eva Kačerová
22.08.  Sezónní aspekty sebevražednosti Šárka Kasalová Daňková
15.08.  Ekonomie sociálního vyloučení Romů Jakub Steiner
25.07.  Bezdětnost v České republice Lenka Juříčková
18.07.  Romové, etnicita a radikální konstruktivisté Viktor Elšík
11.07.  Zdravá délka života Jakub Hrkal, Šárka Kasalová Daňková
20.06.  Uživatelé internetu v Česku Kamila Svobodová
13.06.  Křestní jména v pol. 17.stol. Eva Kačerová
06.06.  Long-term Impact of Population Aging on EU Fiscal Policy Anna Pilařová
23.05.  Úmrtnost dětí a mladých Alexandra Bábíčková
09.05.  Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Kateřina Černá
02.05.  Vynutí si nárůst seniorů jen penzijní reformu? Ján Mišovič
25.04.  Porodnost a  plodnost mimo manželství po roce 1989 Šárka Kasalová Daňková
18.04.  Vybrané faktory rozvodovosti Anna Šťastná
11.04.  Pověra v srdci globálního ateismu Daniel Hůle
01.04.  Stárnutí populace podle výsledků projekce ČSÚ Kamila Svobodová
01.04.  Regionální diferenciace sebevražednosti v ČR Šárka Kasalová Daňková
01.04.  Přípravné ročníky v kontextu reálného plnění Daniel Hůle
01.04.  Neúplné rodiny a rozvody manželství s dětmi Anna Šťastná

        
    2005

Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum