demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 186865

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky
Šárka Daňková - redaktorka

V letech 1998-2001 absolvovala bakalářský obor demografie a sociologie na Přírodovědecké a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2004 ukončila studium demografie státní rigorózní zkouškou. V současné době pracuje jako výzkumná pracovnice v oblasti zdravotnické statistiky.

 

Vzdělání:

1998 - 2001

2001 - 2003

2004

Bakalářské studium, Univerzita Karlova, Obor: Demografie a sociologie

Magisterské studium, Univerzita Karlova, PřF, Obor: Demografie

Státní rigorózní zkouška v oboru demografie, PřF UK

 

Činnost:

2002 -
2006 - 2007


2004
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Zahraniční stáž - Food and Agriculture Organisation (FAO), United Nations, Řím,     konzultant v rámci Sustainable Development Department – Gender and Population Division
Redaktorka portálu www.demografie.info

 

Projekty a výzkumy:

2005 - 2006
2006

2006
2006 - 2007

2007
2007 - 2008
Výzkum: Evaluace Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi pro MV ČR
Vybraná města v sociodemografické perspektivě pro projekt pracovního poradenství Člověk v tísni o.p.s.
Výzkum: Jak se u nás žije lidem s postižením pro o.s. Máme otevřeno
Výzkum: Aspekty prostitučního chování dětí a mládeže v ústavní výchově pro La Strada
Výzkum: Analýza potřebnosti služeb sociální prevence pro Plzeňský kraj
Sociodemografická analýza Prahy 13 pro potřeby komunitního plánování, pro úřad MČ Praha 13

 

Publikace:

2003


2005
2005

2005
2005
2006

2006

2006
2006
2007
2007
Diplomová práce Psychologické, sociologické a demografické aspekty sebevražednosti v mezinárodním srovnání.Univerzita Karlova v Praze, Katedra demografie a geodemografie, Praha 2003
Sezónní aspekty sebevražednosti, www.demografie.info, ISSN 1801-2914
Porodnost a plodnost mimo manželství po roce 1989, www.demografie.info, ISSN 1801-2914
Zdravá délka života u obyvatel EU, www.demografie.info, ISSN 1801-29142005   
Regionální diferenciace sebevražednosti v ČR, www.demografie.info, ISSN 1801-2914
Plzeň v demografické a socioekonomické perspektivě, www.demografie.info, ISSN 1801-2914
Výběrová šetření o zdravotním stavu v ČR a v Evropě, www.demografie.info, ISSN 1801-2914
Metody používané při sebevražedném jednání, www.demografie.info, ISSN
Diabetes mellitus a obezita, Zdravotnictví v ČR, 9/2006
Motivace sebevražedného jednání, www.demografie.info, ISSN 1801-2914
Na co umíráme?, www.demografie.info, ISSN 1801-2914
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum