demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 186259

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky
Evidence mezi lety 1947 - 1989

Důležitým zdrojem dat jsou údaje sebrané při sčítání obyvatelstva. V letech 1970 a 1980 se sčítání uskutečňovalo podle stejné metodiky, kdy sčítací komisař označoval sčítací arch velkým písmenem A, pokud došel k závěru, že jde o příslušníka romského etnika. Proto můžeme získané počty použít k porovnání a především k určení trendů vývoje, bez větších obav ze zkreslení.


Dalším pramenem dat byly tzv. soupisy Romů. První poválečný soupis byl proveden Ministerstvem vnitra již v roce 1947. Byl zjištěn poměrně vysoký počet Romů - 16752 osob. Jelikož na konci války v Česku žila jen zanedbatelná hrstka v důsledku holocaustu, jednalo se téměř výhradně o nově přistěhovalé Romy, především ze Slovenska. Na počátku 50. let vznikaly jmenné seznamy příslušníků této menšiny, které byly dokončeny v roce 1958.

V 70. letech byly tyto soupisy prováděny národními výbory, a to nepravidelně, asi tak jednou za dva roky. V 80. letech pak byly tyto soupisy uskutečňovány již pravidelně každý rok. Při statistickém zpracování mají však tyto soupisy oproti sčítání celou řadu nevýhod. Především pak nejsou tyto početní údaje nijak strukturovány. Také samotný účel vzniku představuje jisté zkreslení, jelikož byly evidovány pouze osoby, které pobíraly některé ze sociálních dávek. Vzhledem k sociální stratifikaci Romů však toto zkreslení není příliš výrazné. Naopak  je zde možnost jistého nadhodnocení s cílem získat více finančních prostředků.

Hlavním smyslem těchto soupisů bylo utváření efektivní koncepce sociální politiky vůči romskému obyvatelstvu a následně pro práci sociálních pracovníků. Důvod vést podrobnou evidenci zanikl počátkem roku 1990, kdy jsou Romové posuzováni z hlediska potřeb sociální péče jako ostatní obyvatelstvo.

Tab. 1: Velikost romské populace v České republice podle soupisových akcí

Graf 1: Velikost romské populace v České republice podle soupisových akcí


Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum