demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87484

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
26.07.2005 Konference o zdravém stárnutí obyvatel EU

Ve dnech 25.-26. listopadu 2005 proběhne v Budapešti mezinárodní konference Europe Blanche XXVI na téma "Living longer but healthier lives  - how to achieve health gains in the elderly in the European Union?" Konferenci pořádá Institut des Sciences de la Santé (ISS), nezisková instituce zabývající se zprostředkováním debaty nad tématy evropské zdravotní politiky.

 V rámci konference bude představen projekt Evropské komise European Health Expectancy Monitoring Unit (EHEMU), jehož cílem je rozvoj a prezentace ukazatele Zdravé délky života (Healthy Life Years), který byl zařazen mezi Evropské strukturální ukazatele, jež jsou využívány k hodnocení pokroku v naplňování Lisabonské strategie.

Dále budou nastolena a diskutována zásadní témata související se zlepšováním zdraví seniorů:

  1. vysvětlení rozdílů v přístupu ke zdravotní péči, organizaci dlouhodobé péče, prevenci, sociální a rodinné péči, financování sociálních a zdravotnických služeb mezi státy,
  2. organizační změny zdravotnických systémů k zajištění zlepšovní zdraví starších obyvatel,
  3. a implikace plynoucí z těchto změn v oblasti financování, zajištění odborných pracovníků a vzdělávání.


Zvláštní oddíl  bude věnován současné situaci a výhledu nových členských států EU.

Konference se účastní vědci, zástupci veřejné správy a představitelé různých zájmových skupin (pacientů, zdravotníků, manažerů) členských států EU.

 

Jakub Hrkal


hostující autor
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum