demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87509

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
4.08.2005 Konference českých a slovenských feministických studií

Ve dnech 2.-4. září se na půdě Fakulty humanitních studií UK v Praze Jinonicích uskuteční Konference českých a slovenských feministických studií, kterou pořádají Katedra genderových studií FHS UK v Praze, Genderová studia FSS MU v Brně a Centrum rodových štúdií FF Univerzity Komenského v Bratislavě, pod záštitou Sociologického ústavu AV ČR.

Cílem připravované akademické konference je představit současný stav feministického diskurzu a bádání v České a Slovenské republice. Konference zároveň vytvoří prostor pro vzájemnou diskusi a propojení feministického poznání a aktivit v akademické i neakademické sféře. Důraz konference klade na výzkumné i metodologicko-pedagogické aspekty genderových studií.

Hlavní program je rozdělen do 10 sekcí, ve kterých nalezneme například témata Gender, rodina a pracovní trh, Gender a lidská práva, Feministická teorie a epistemologie, Kritická mužská studia, Gender, věk a etnicita a další. Program bude doprovázen výstavami, hudebními produkcemi, prezentacemi neziskových ženských organizací a občanských sdružení apod.

Více inforamcí naleznete zde.

Kamila Svobodová
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum