demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87488

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
7.09.2005 Celoživotní vzdělávání v zemích EU

V roce 2003 se v populaci EU 25 účastnilo vzdělávacího procesu 42% osob ve věku 25-64 let. Mezi Čechy v této věkové skupině se vzdělávalo pouze 29%, což byl jeden z nejnižších údajů v rámci EU 25. Ukázaly to výsledky  prezentované Eurostatem, založené na ad hoc modulu Evropského Šetření pracovních sil (Labour Force Survey).

 

Nejvyšší účast v dalším vzdělávání vykazovalo Rakousko (89%), Lucembursko a Slovinsko (obě země 82%). Nejnižší podíl naopak mělo Maďarsko (12%), Řecko a Španělsko (17, resp. 25%).


V průměru za země EU 25 nebyl patrný výraznější rozdíl mezi oběma pohlavími (muži 43%, ženy 41%). Další vzdělávání a rekvalifikace mohou být velice významným faktorem u nezaměstnaných. Výsledky však ukazují, že mezi nezaměstnanými byl podíl osob, které se účastní neformálního vzdělávání ve srovnání se zaměstnanými nižší, na druhou stranu u těch nezaměstnaných, kteří se vzdělávali byl tento proces mnohem intenzivnější.

Z hlediska vzdělanostní úrovně se častěji vzdělávaly osoby s vyšší úrovní dosaženého vzdělání.


Šárka Daňková
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum