demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 186847

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
8.09.2005 Jak se žije cizincům v České republice?

V těchto dnech (7.-8.9.) probíhá pracovní seminář Cizinci ve světle výzkumů, který je součástí výzkumného projektu Grantové agentury AV ČR "Jak se žije cizincům v ČR" realizovaného ve spolupráci s Katedrou sociologie FSV UK v Praze.

Cílem semináře je shromáždit zkušenosti z nejrůznějších výzkumů cizinců žijících v České republice. Na programu jsou například následující témata:
  • Imigranti a národnostní menšiny v ČR
  • Výsledky průzkumu "Cizinci v Pardubickém kraji"
  • Uplatňování české cizinecké legislativy v praxi
  • Migrace a Česká republika v kontextu přechodu ČR k demokracii
  • Imigrace mladé generace Bulharů
  • Příčiny marginalizace a exkluze Ukrajinců na českém trhu práce
  • Integrace cizinců očima expertů
  • Cizinci ve světle výzkumů: Analýza výzkumných zpráv o cizincích
Podrobnější informace o celém projektu a jeho vývoji lze získat na internetových stránkách projektu. Výstupem projektu založeného na životopisných vyprávěních bude studie o vztahu cizinců žijících v ČR k české společnosti a o jejich sebeprezentaci a datový soubor autorizovaných vyprávění.Šárka Daňková
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum