demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 188243

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
7.10.2005 Dějiny migrací v českých zemích v novověku

Dne 14. října se od 10 hodin v budově FFUK v Praze uskuteční odborný seminář zaměřený na Dějiny migrací v českých zemích v novověku. Seminář je pořádán Komisí pro historickou a sociální demografii ve spolupráci s Ústavem českých dějin Filosofické fakulty UK v Praze a Historickým ústavem Jihočeské university v Českých Budějovicích. 

Program dopoledního zasedání (10.00-12.30):

Prof. PhDr. Eduard MAUR, CSc., FF UK v Praze:
Problémy studia migrací v českých zemích v raném novověku


Prof. PhDr. Jiří PEŠEK, CSc., FSV UK v Praze:
Cesty studentů z Čech za studiem na cizích univerzitách v raném novověku


PhDr. Josef GRULICH, PhD., JU Č. Budějovice:
Sňatkové migrace v Čechách v 17. a 18. století


Diskuse

 

Program odpoledního zasedání (14.00-17.00):

PhDr. Naďa VELÍŠKOVÁ, PhD., EÚ AV ČR v Praze
Výsledky studia emigrace z českých zemí v 19. a 1. pol. 20. stol.


Dr. Hermann ZEITLHOFER, Universität Wien:
Die Emigration aus Böhmen um 1910


Mgr. Ondřej ŠEVČEK, FF Ostravské univerzity:
Migrační systém zlínského centra v letech 1900-1938.


Mgr. et Mgr. Zdeněk NEŠPOR, FHS UK v Praze:
Návrat české emigrace po roce 1989


Diskuse

 

Seminář se koná v budově  Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, nám. Jana Palacha 2, v místnosti č. 201.

 


Kateřina Černá
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum