demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87452

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
24.10.2005 Ženy a muži v datech 2005

Na stránkách Českého statistického úřadu (ČSÚ) a Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) byla zveřejněna publikace Ženy a muži v datech 2005. Publikace, která byla 20. října představena na tiskové konferenci, vznikla ve 2 verzích - ve zkrácené (tištěné) a v rozšířené, která je dostupná v elektronické podobě.

Publikace Ženy a muži v datech vznikla v prvním pololetí roku 2005 jako již druhé, aktualizované vydání. Je kolektivním dílem pracovní skupiny k genderové statistice. Genderová statistika má poskytovat data pro genderové analýzy, které diagnostikují rozdíly mezi ženami a muži v podmínkách, potřebách, úrovni participace, přístupu ke zdrojům, kontrole majetku, rozhodovacích pravomocích atd. v kontextu jim určených genderových rolí. Ukazují tak jejich specifické aktivity, podmínky, potřeby, jejich přístup ke zdrojům (zejména finančním) a možnosti řídit je, stejně tak jako jejich přístup k rozhodování. Genderová analýza zkoumá tyto vazby a další faktory v jejich širším společenském, ekonomickém a politickém kontextu. Je nástrojem diagnostikujícím rozdíly mezi ženami a muži a tedy prvním krokem v genderově senzitivním plánování, zlepšujícím rovnost žen a mužů.


Na publikaci se podíleli zástupci a zástupkyně Českého statistického úřadu, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva školství, Ústavu pro informace a vzdělávání a Ústavu zdravotnických informací a statistiky.


V elektronické, rozšířené verzi brožury jsou navíc především podrobnější informace za oblasti zdraví, práce a mezd a veřejného života a rozhodování.

Na stránkách ČSÚ je publikaci možno prohlížet podle jednotlivých kapitol.


Anna Šťastná
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum