demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87453

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
4.11.2005 Konference věnovaná rodině a rodičovství

Ve dnech 10. a 11. listopadu 2005 se v Praze v prostorách klášteru Emauzy (Na Slovanech) uskuteční konference "Rodina a rodičovství na prahu 21. století - Podoba a proměny rodiny, partnerství a rodičovství v současné společnosti jako výzva pro politickou praxi". Konferenci pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

V průběhu konference se budou pozvaní odborníci věnovat třem hlavním okruhům otázek:

Fórum 1: Proměny rodinného a demografického chování a reakce rodinných politik
  • Souvislosti současných demografických trendů a měnící se struktury rodiny
  • Postavení otce v rodině

Fórum 2: Společnost příznivá rodině - iluze nebo realita?
  • Podoba a hodnota rodiny a rodičovství
  • Family-mainstreaming a další způsoby vytváření prorodinného klimatu ve společnosti
  • Programy k podpoře rodiny a rodičovství  

Fórum 3: Současné trendy v rodinných politikách v evropských zemích, inspirace pro rodinnou politiku v ČR?
  • Trendy v rodinných politikách v Evropě s důrazem na aspekt slučitelnosti profesních a rodinných rolí

Na konferenci vystoupí odborníci z České republiky - zmiňme například Jitku Rychtaříkovou z Přírodovědecké fakulty UK, Věru Kuchařovou a Olgu Nešporovou z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, Jiřinu Šiklovou z Filozofické fakulty UK, Tomáše Sirovátku z Masarykovy Univerzity v Brně, Martina Potůčka z Fakulty sociálních studií UK či zástupkyně Sociologického ústavu AV ČR Věru Haberlovou a Radku Dudovou. Prostor dostanou také zahraniční přednášející z Rakouska, Belgie či Islandu.


Anna Šťastná
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum