demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87493

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
4.11.2005 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v Česku v roce 2004

Zpráva o stavu drogové scény a vývoji užívání narkotik v loňském roce v České republice je k dispozici na webových stránkách Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti.  Výroční zpráva bude podrobně komentována 24. listopadu během Dne pro média, který se uskuteční v budově Úřadu vlády. 


Výroční zpráva byla 2. listopadu předložena vládě k projednání. Předkladatelem je místopředseda vlády, výkonný místopředseda Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky - Zdeněk Škromach. V první části zpráva shrnuje hlavní body v organizaci boje proti omamným látkám. Dále se podrobně zabývá rozsahem užívání drog v české společnosti a jeho důsledky. Sdělení také rozebírá vývoj a efektivnost preventivních opatření a léčby drogových závislostí. Nakonec zpráva analyzuje vymahatelnost práva v rámci existujícího legislativního prostředí a posuzuje změny v dostupnosti omamných látek.

Hlavní trendy v oblasti drog v roce 2004 lze nalézt také na stránkách národního monitorovacího střediska v souhrnu výroční zprávy. Užívání tvrdých drog (heroin, pervitin) se nadále podle zjištění ve zprávě udržuje na nízké úrovni, stabilizuje se také situace kolem užívání marihuany. Na vzestupu je naopak spotřeba tzv. tanečních drog (extáze).

Úmrtnost a rozšíření infekcí spojených s drogami jsou  také stabilizované. Zpráva upozorňuje na významný pokles vyšetření na HIV ve skupině injekčních uživatelů drog. Dostupnost služeb uživatelům drog hodnotí zpráva spíše kladně.

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2004 bude podrobně komentována během Dne pro média. Setkání pořádá Národní monitorovací středisko pro drogy a drogovou závislost dne 24.11.2005 od 10:00 do 16:00 ve Vladislavově ulici 4 (budova Úřadu vlády ČR), v zasedací místnosti č. P6.

Během akce bude také představena 2005 Annual Report (Evropská výroční zpráva ve věcech drog), kterou vydává Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA). EMCDDA zprávu oficiálně představí ve stejný den (24. listopadu) na tiskové konferenci v Bruselu.

Karel Vrána
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum