demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 187796

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
14.11.2005 Národní konference k otázkám podpory duševního zdraví

Státní zdravotní ústav pořádá dne 22. 11. 2005 od 10,00  hod. ve velké posluchárně SZÚ v budově č. 11, 1. patro, č.dveří 104  Národní konferenci k otázkám podpory duševního zdraví, na niž jsou zváni významní odborníci v této oblasti, představitelé státních i nestátních organizací a institucí, působících v oblasti duševního zdraví, zástupci občanských a pacientských sdružení, nadací atd. 


Konference je realizována v rámci projektu EU " Implementation of  Mental Health Promotion and Preventive Policies and Strategies in EU Member States and Applicant countries", jehož cílem je připravit a optimalizovat podmínky pro realizaci procesů, činností a podpůrných okolností týkajících se podpory duševního zdraví.

Předběžný program konference:
1.Zahájení konference a představení jejích cílů (10')

2.Vystoupení zástupce MZ ČR (10 - 15']

3.Představení cílů a výstupů Deklarace o duševním zdraví pro Evropu a Akčního plánu, přijatého k této Deklaraci na konferenci ministrů zdravotnictví zemí EU v Helsinkách v lednu 2005  (20')

4.Informace o relevantních dříve realizovaných evropských projektech a představení východisek a cílů projektu EU "Implementation of Mental Health Promotion and Preventive Policies and Strategies in EU Member States and Applicant Countries" (20 - 30')

5.Podpora duševního zdraví v ČR - současný stav (90 - 120'):
   -         podpora duševního zdraví na pracovišti
   -         podpora duševního zdraví ve školách
   -         prevence šikany
   -         možnosti prevence stigmatizace pacientů
   -         možnosti prevence a omezení vylučování (exclusion) pacientů
   -         možnosti a limity prevence závislostí
   -         základní a aplikovaný výzkum v oblasti osobní pohody (well-being)

6.Představení aktivit zástupců nevládních organizací, pacientských a občanských sdružení, působících v oblasti duševního zdraví (90 - 120')

7.Podpora duševního zdraví v rámci programu WHO "Zdraví 21" (15 - 20')

8.Možnosti zlepšení účinnosti podpory duševního zdraví - diskuse, shrnující hlavní návrhy a stanoviska státních institucí, lékařů, psychologů, pacientů a zástupců zdravotních pojišťoven (do 60')

9.Představení návrhu zásad programu podpory duševního zdraví v ČR v kontextu Projektu EU a programu "Zdraví 21" (do 30')

10.Závěr konference
 
Šárka Daňková
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum