demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87488

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
16.11.2005 Regularizace nelegální migrace v České republice

8. listopadu 2005 proběhlo veřejné slyšení v Senátu na téma "Nelegální migrace v České republice a její možné řešení pomocí regularizace". Na akci byla prezentována studie, která představila zahraniční zkušenosti s regularizacemi a navrhla k diskusi několik následujících variant pro český kontext.

Možnosti pro Českou republiku

1. jednorázová regularizace pracovní migrace: hlavními kriterii by byly jednak faktický (tedy i nelegální) pobyt cizince o určité délce a zadruhé pak ekonomická činnost migranta. Hlavním cílem této regularizace by bylo zřejmě potírání nelegality na trhu práce a integrace cizinců do hospodářského života České republiky.

2. regularizace v návaznosti na systém azylového zákona: časově omezené povolení k pobytu (např. strpění) by měli dostávat všichni ti cizinci, u nichž jsou dány určité humanitární důvody nižší intenzity, kteří žádali o azyl, strpění, dočasnou ochranu nebo trvalý pobyt z humanitárních důvodů a které se ani států nepodařilo deportovat (např. cizinci propuštění z detenčních zařízení).

3. permanentní regularizace humanitární: ustanovení, dle kterého by o povolení k pobytu mohl beztrestně požádat každý cizinec, který 1) se na území zdržuje (legálně i ilegálně) po určitou dobu - ca 5 let a 2) má na území rodinné a jiné pevné sociální vazby anebo jsou u něj dány jiné humanitární důvody. O pobyt by mohl beztrestně žádat i ten cizinec, který se na území zdržuje po určitou velmi dlouhou dobu - 10 až 15 let, ale nemá rodinné a sociální vazby, pokud závažné okolnosti nemluví proti jeho regularizaci. Rodiny s dětmi by přitom měly být zvýhodněny.

4. beztrestný dobrovolný výjezd a možnost úpravy pobytu mimo území: cizinec, který nemá správní vyhoštění, by např. mohl mít možnost oznámit určitým způsobem svůj úmysl ukončit svůj ilegální pobyt, a to příslušnému orgánu (např. přímo Ministerstvu vnitra). Následně by cizinec dostal výjezdní příkaz, přičemž by při eventuální následné žádosti o vízum nebyl znevýhodněn, dokonce by mohl být na základě svého dlouhého pobytu a zázemí v ČR i zvýhodněn. Cizinec, který správní vyhoštění již má, by v takovém případě nezískal delší správní vyhoštění ani by nebyl obviněn z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí; vyhoštění by mu ovšem zůstalo a musel by postupovat dle promíjení správního vyhoštění. Toto ustanovení by nemělo být časově omezené.

Zdroj : www.migraceonline.cz


Šárka Daňková
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum