demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87488

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
30.11.2005 Populační vývoj na Slovensku v roce 2004

"Výskumné demografické centrum" v Bratislavě publikovalo analýzu populačního vývoje ve Slovenské republice v roce 2004.

 

V publikaci lze nalézt analýzu všech stránek reprodukčního procesu se zaměřením na období po roce 1995.
Autoři charakterizují toto desetiletí jako období demografické stabilizace, která se odrazila v kompenzačních trendech. Realizace odložených porodů se odrazila v přirozeném přírůstku (0,35 na 1000 obyvatel), který po třech letech vystřídal přirozený úbytek. Na věkovou strukturu to nemělo příliš významný vliv, proces stárnutí obyvatelstva se nadále zrychluje.
V souvislosti s věkovou strukturou slovenští demografové upozorňují na dva demografické paradoxy, které lze s velkou pravděpodobností očekávat. V důsledku posouvání početně silných ročníků do poproduktivní složky populace bude při klesající úmrtnosti stoupat počet zemřelých. Naopak přes stoupající plodnost bude klesat počet narozených, protože ve věku nejvyšší plodnosti budou málo početné generace.


V roce 2004 se na Slovensku narodilo téměř 54 tis. dětí, úhrnná plodnost dosáhla 1,24 dětí na jednu ženu. Střední délka života při narození v roce 2004 činila 70,3 pro muže a 77,8 pro ženy. Kojenecká úmrtnost poklesla na hodnotu 6,8.

Stejně jako v České republice také na Slovensku lze zaznamenat problémy v evidenci zahraniční migrace (zejména vystěhovalých).

Závěrečná část publikace je věnována též mezinárodnímu srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie.

 

"Výskumné demografické centrum" má ve vydávání analýz populačního vývoje několikaletou tradici. Na stránkách jsou v elektronické formě vystaveny "Populační vývoje SR"od roku 1999.


Lenka Juříčková
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum