demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87452

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
2.12.2005 Pohyb obyvatelstva v České republice v roce 2004

Dne 1. prosince 2005 vydal Český statistický úřad Pohyb obyvatelstva v České republice v roce 2004. Jedná se o pramenné dílo demografické statistiky, které vychází nepřetržitě již od roku 1919 a obsahuje nejpodrobnější statistické zpracování demografických událostí.

Publikace je rozčleněna do několika kapitol obsahujících statistické informace o sňatcích, rozvodech, narozených, potratech, zemřelých, stěhování a bilanci obyvatelstva České republiky.


Vydání Pohybu obyvatelstva pro rok 2004 přináší řadu novinek. Tou nejvýznamnější je třídění demografických událostí do elementárních souborů - tedy podle dokončeného věku (resp. délky trvání manželství) a také podle generace (resp. kohorty). Nově tak můžeme v  publikaci nalézt sňatky podle věku a ročníku narození; živě narozené podle věku a ročníku narození matky a rozvody podle délky trvání manželství a roku uzavření sňatku.
Doposud byly tyto demografické jevy třízeny v tzv. III. hlavních demografických souborech a podrobnější členění se týkalo pouze úmrtnosti.
Nový způsob třídění znamená pro demografy možnosti přesnějších analýz některých demografických procesů.

V letošním Pohybu obyvatelstva je nově zařazena také tabulka "Narození v nynějším manželství podle věku otce, pořadí, vitality a pohlaví", která analýzám porodnosti dodává nový rozměr.

 

Lenka Juříčková, Kamila Svobodová


Demografické informační centrum
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum