demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 186850

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
22.12.2005 Workshop: Gender a politika v rozšířené Evropě

V pondělí 16. ledna 2006 se bude v klášteře Emauzy od 9:30 konat workshop věnovaný problematice genderu a politiky, organizovaný centrem CEFRES ve spolupráci se skupinou "gender a politika" Francouzské společnosti pro politické vědy (AFSP), Sociologickým ústavem AV ČR a Ministerstvem zahraničních věcí Švýcarské konfederace. 

V rámci programu workshopu vystoupí řada českých i zahraničních odborníků. Příspěvky budou předneseny v češtině a francouzštině.

9h30
Úvod: Christian Lequesne, CEFRES

Vliv europeizace na veřejné politiky a reprezantaci genderových zájmů
Předsedající : Pierre Leroux, Université d'Angers, AFSP

Sophie Jacquot (IEP de Paris - CERI) - Gender mainstreaming a politiky společenství pro řešení nerovností : kritický pohled (F)
Hana Hašková (Institut de sociologie, Prague) - Vliv Evropské unie na české ženské NNO (TCH)
Mathilde Darley (IEP de Paris - CEFRES) - Evropské politiky boje proti obchodování se ženami (F)
Alena Křížková (Institut de sociologie, Prague) - Pozice českých ženských NNO v rámci vstupu České republiky do Evropské unie (TCH)
Thanh-Huyen Ballmer-Cao (Faculté des sciences économiques et sociales, Genève) - Politická regulace genderových vztahů (F)

Diskutanti :

Maxime Forest (IEP de Paris - CERI)
Alena Králíková (Centrum pro Gender Studies, ops., Prague) (F)

14h00
Mechanismy vyloučení a začlenění žen v politice
Předsedající : Hana Havelková, FHS-UK

Catherine Achin (Université Paris VIII - AFSP) - Srovnání reprezentace žen v parlamentu ve Francii a v Německu (F)
Maxime Forest (IEP de Paris - CERI) - Reprezentace žen v parlamentu nových členských zemí střední Evropy. (F)
Irmina Matonyte (Institut de rech. en sciences sociales, Vilnius) - Ženy v parlamentu v Litvě: nedokonalá snaha po uznání jejich mužskými kolegy(F)
Lea Sgier (Faculté des sciences économiques et sociales, Genève) - Kvóty pro ženy v politice: jaké sázky ? Reflexe na základě srovnání Francie a Švýcarska (F)
Mariette Sineau (Centre de recherche politique - IEP/AFSP) - Feminizace politických shromáždění a politická změna: případ Francie (F)

Diskutantka: Zdenka Mansfeldová (Institut de sociologie, AVČR) (TCH)

17h30 Závěry : Marie Čermáková (Institut de sociologie, AVČR) (TCH)


Šárka Daňková
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum