demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87453

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
23.12.2005 Stav a pohyb obyvatelstva za I.-III. čtvrtletí roku 2005

Dne 23.12.2005 zveřejnil Český statistický úřad výsledky předběžné statistické bilance za první tři čtvrtletí roku 2005. Počet obyvatel České republiky činil k 30. 9. 2005 celkem 10 246,5 tisíc, což bylo o 25,9 tisíce více než na začátku roku.

V prvních třech čtvrtletích roku 2005 počet zemřelých mírně převýšil počet živě narozených, přirozený úbytek činil 2072 osob. Přesto byla hodnota celkového populačního přírůstku kladná díky aktivnímu saldu zahraniční migrace ve výši 28,0 tisíce osob. Přitom počet přistěhovalých byl podobný jako ve srovnatelném období minulého roku, zato počet vystěhovalých klesl více než o polovinu. Tuto změnu však není schopen původce informací o zahraniční migraci (Cizinecká a pohraniční policie) vysvětlit.

Počet živě narozených v prvních třech čtvrtletích roku 2005 byl o 3842 vyšší než ve stejném období roku 2004 a dosáhl hodnoty 78,3 tisíce. Počet živě narozených by tak v roce 2005 mohl dosáhnout hodnoty 103 tisíc, což bude nejvíce za posledních 10 let. Hodnota ukazatele úhrnné plodnosti stoupne z loňských 1,23 možná až na 1,31. Více se rodí nejen děti prvního, ale též druhého pořadí. Mimo manželství se letos narodilo 31,5 % všech živě narozených dětí, v některých okresech tento podíl přesahuje 50 % (nejvíce okres Most - 59,8 %). U narozených prvního pořadí se podíl mimomanželsky narozených přiblížil čtyřiceti procentům.  

Mezi lednem a zářím zemřelo 80,4 tisíce osob, o 600 více než ve stejném období roku 2004. Rozdíl je daný stárnutím populace, střední délka života při narození pravděpodobně letos vzroste pouze nepatrně u mužů a u žen bude stagnovat. Počet zemřelých kojenců činil 264, z toho 161 zemřelých do 28 dnů od narození. Úroveň kojenecké úmrtnosti se tak snížila na  3,4 , úroveň novorozenecké úmrtnosti klesla na 2,1 (na 1000 živě narozených).
    
Počet uzavřených manželství se oproti loňskému roku prakticky nezměnil. Počet sňatků bude letos dále stagnovat na hodnotách okolo padesáti tisíc a úroveň sňatečnosti zůstane nízká. Během prvních devíti měsíců letošního roku bylo rozvedeno 23,5 tisíce manželství, což byl počet o 1617 nižší než ve stejném období roku 2004. Vývoj rozvodovosti v loňském roce kulminoval, letos se počet rozvodů stabilizuje na hodnotě okolo třiceti tisíc.

Celkový počet potratů klesl oproti prvním devíti měsícům loňského roku o 1071 na necelých třicet tisíc, z tohoto počtu činí dvě třetiny umělá přerušení těhotenství. Ze zdravotních důvodů bylo uměle přerušeno 3492 těhotenství. Počet takzvaných miniinterrupcí, vykonaných do devátého týdne těhotenství činil 15 369, což je 77,4 % všech umělých přerušení těhotenství.


Základní ukazatele populačního vývoje v České republice v 1.-3. čtvrtletí 2004 a 2005

          Poznámka: p) = předběžné údaje ČSÚ
                             *) = na 1000 živě narozených dětí


Kryštof Zeman

hostující autor
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum