demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87452

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
4.01.2006 Ženy na trhu práce

Ženy na trhu práce je v pořadí třetí "genderový balíček" vydaný obecně prospěšnou společností Gender studies. Tématem tohoto čísla je oblast trhu práce s ohledem na účast žen, koncepty slaďování soukromého a pracovního života a přístup zaměstnavatelů k ženám a mužům jako pracovní síle. Přílohu balíčku tvoří aktualizovaná analýza Zákoníku práce z pohledu práv žen.

Součástí balíčku je rovněž shrnutí článků z výzkumů na téma rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce, jež v oblasti uplatňování rovnosti příležitostí považuje Gender Studies za relevantní.

Publikace obsahuje následující kapitoly:

  • Novela Zákoníku práce
  • Nová právní úprava Zákona o zaměstnanosti
  • Rovné příležitosti (žen a mužů) na českém trhu práce a ve společnosti
  • Rovné příležitosti a zlepšování postavení žen v kontextu zahraničních investic do ČR
  • Ženy a muži ve vedoucím managementu firem - 1:5
  • Mnozí již vědí, že žen je v technických oborech třeba
  • Údaje z výzkumů

Předchozí genderový balíček byl zaměřen na reprodukční práva žen.


Kamila Svobodová
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum