demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87488

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
12.01.2006 Studie o kojeneckých ústavech

Vyšla výzkumná zpráva Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku (VÚPSV, 2005). Ve srovnání evropských zemí podle míry institucionalizace (počet dětí do tří let  v institucionální péči na 10.000 dětí příslušné věkové skupiny) je Česká republika na prvním místě. Naopak malý je počet dětí v pěstounské péči.

Projekt studoval vývoj institucionální péče v ČR  za posledních 10 let. Sledoval  důvody, které vedly k umístění dětí do ústavů, ale také další péči o děti, které již ústavy opustily.

Ukazuje se, že v poslední době počet ústavů i počet umístěných dětí klesá (klesá i podíl dětí umístěných ze sociálních důvodů). U dětí, které opouštějí ústavy, se snižuje  podíl  těch, které se vracejí do vlastní rodiny, stoupá naopak podíl těch, které jsou umístěny do pěstounské péče a do adopce.

V práci jsou dále uvedeny výsledky dotazníkového šetření, provedeného u zřizovatelů i u vedení jednotlivých ústavů.

Autory zprávy jsou Daniela BRUTHANSOVÁ,  Anna ČERVENKOVÁ a Marie PECHANOVÁ. Externě se na ní podíleli Zdeněk Novotný a František Schneiberg.


Anna Šťastná
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum