demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 188081

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
15.01.2006 Úřad vlády vydal několik publikací o užívání drog v České republice

Srovnání uživatelů drog v jednotlivých krajích nebo narkotika v národnostních menšinách jsou tématy publikací, na jejichž vzniku se podílelo Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti. Především výzkumným pracovníkům může být užitečná příručka o principech zjišťování drogové situace.


První publikací, na kterou upozorňujeme, je situační analýza Srovnání užívání drog a jeho dopadů v krajích České republiky v roce 2002. Autory jsou Lejčková, P., Mravčík, V. a Radimecký, J., kniha vyšla v roce 2004.

Studie porovnávala stav užívání narkotik v jednotlivých krajích podle různých demografických a socioekonomických ukazatelů. Údaje byly statisticky analyzovány s daty o trestné činnosti, o nabídce služeb pro uživatele drog, o jejich finančním zabezpečení a o rozsahu, charakteru a dopadech užívání návykových látek. Na základě výpočtů byly kraje podle rozšíření drog a započítaných ukazatelů rozděleny do pěti skupin.

Vybrané závěry analýzy:
Užívání drog a kriminalita se soustřeďují do krajů s vyšší průměrnou mzdou, zejména do velkých měst a/nebo urbanizovaných oblastí, jež nabízejí větší anonymitu, resp. nižší míru sociální kontroly.

V krajích, kde jsou drogy více vyhledávané a dostupné, je vyšší koncentrace služeb pro uživatele drog, jež odpovídá zvýšené poptávce po těchto službách.

Další studii nazvala autorka Lenka Miovská Užívání drog v národnostních menšinách v ČR - Souhrn dostupných informací. Obsah textu je hlavním tématem druhého čísla časopisu Zaostřeno na drogy v roce 2005. Publikace se zabývá situací a rozložením menšin v České republice a jejich přístupu k drogám. Autorka také rozebírá možnosti, které mají narkomani z řad národnostních menšin, pokud se chtějí léčit, a to ze strany státních institucí i prostřednictvím specializovaných služeb.

Poslední publikace z tohoto výčtu je určena policistům, lékařům, toxikologům, epidemiologům i úředníkům s rozhodovací pravomocí.  Příručku nazvali autoři Smrtelná předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami v ČR - Stručný souhrn a manuál pro monitorování a vyšla v roce 2004. Seznamuje čtenáře s definicí drogového úmrtí, metodami jejich identifikace, správným vyšetřením a analytickým postupem, které jsou nejefektivnější při odhalování fatálních následků zneužívání drog. Poslední kapitola obsahuje stručný souhrn vývoje počtu smrtelných předávkování na jednotlivé skupiny drog od roku 1998, kdy byl systém monitorování drogových úmrtí v ČR spuštěn.


Karel Vrána
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum