demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87453

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
18.03.2005 ČSÚ: Vychází Demografická příručka 2004

Téměř po deseti letech (předchozí byla vydaná v roce 1996) vychází nová demografická příručka, dokumentující populační procesy na území České republiky za období delší než 200 let. Navazuje na předcházející publikace tohoto zaměření vydané v již vzpomínaném roce a pak v letech 1981, 1966 a prvně v roce 1959.

V publikaci jsou čtenářům k dispozici mj. základní demografické údaje o přirozeném pohybu obyvatelstva (počet obyvatel, narození, zemřelí, sňatky) počínaje rokem 1785.a dále vybrané informace z posledního sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001.

Řada dalších údajů dokumentuje stav od vzniku samostatné republiky po rozpadu Rakouska-Uherska, tedy od roku 1920. Většina podrobných údajů je v příručce uváděna za zhruba poslední půlstoletí, za roky 1950 až 2003.

Alespoň výčtově uveďme, že příslušní zájemci zde naleznou data za obyvatelstvo, domy a byty, rodiny a domácnosti a dále podrobné údaje týkající se sňatků a rozvodů, narozených a zemřelých, potratů a migrace.

V příručce je rovněž zařazen oddíl věnovaný regionálním přehledům. Příslušné tabulky seznamují se základními daty za jednotlivé kraje a okresy.a to včetně přepočteného stavu počtu obyvatel na tyto územní celky počínaje rokem 1890.

Výrazně rozšířena je oproti dříve vydaným příručkám část mezinárodních přehledů srovnávající základní demografické údaje za evropské země za posledních čtyřicet let. Z nově zařazených tabulek můžeme připomenout především údaje o průměrném věku ženy při prvním sňatku a porodu prvého dítěte. Zajímavé je rovněž srovnání evropských zemí podle počtu narozených mimo manželství.

Demografická příručka je doplněna barevnými grafy a oproti předešlé zejména kartogramy dokládajícími názorně a ilustrativně celou řadu syntetických ukazatelů.

Publikace bude mimo vydávané tištěné podoby přístupná z velké části i na webových stránkách úřadu. Tam je nakonec většina publikovaných informací, samozřejmě v jiném členění a uspořádání, k dispozici.již nyní.

Řada vybraných historických údajů je v grafické podobě dostupná na následující adrese:

Daniel Hůle
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum