demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87464

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
26.01.2006 Projekt POLIS společnosti Člověk v tísni

V úterý 26.1. 2006 byl spuštěn projekt POLIS v Plzni, který pilotně realizuje společnost Člověk v tísni v partnerství se třemi městy (Plzní, Ústím nad Labem a Bílinou) a pomáhá tak systémově řešit situaci sociálně vyloučených lidí  v těchto městech. V úterý 7.2. 2006 se od 10:00 uskuteční tisková konference v Ústí nad Labem při příležitosti otevření poboček v Ústí n. Labem a Bílině.

Cílem POLIS je propojit služby všech institucí, neziskových organizací a odpovědných činitelů v místě, aby synergicky působili proti prohlubujícímu se sociálnímu vyloučení  a společně zaváděli nediskriminační opatření, která pomohou sociálně slabým lidem integrovat se do společnosti, získávat vzdělání a uspívat na trhu práce.

Důsledkem aktivit POLIS je zmenšení počtu lidí žijících v sociálním vyloučení, úbytek ghett a chudinských enkláv a funkční a efektivní (tedy i co nejlevnější) síť sociálních služeb v partnerských městech.

Projekt POLIS zejména:
-    propojuje instituce (úřady, školy, policii, zastupitele a další), které přicházejí do styku se sociálně slabými lidmi
-    pomáhá tvořit strategické plány sociální politiky měst, školní vzdělávací programy aj.
-    podporuje nediskriminační opatření na trhu práce
-    provozuje přímou terénní sociální práci pro sociálně slabé lidi
-   poskytuje informace o specifických podmínkách života v sociálním vyloučení, vzdělává a školí úředníky, učitele, policisty, sociální pracovníky, atd.
-    podporuje multikulturní a komunitní vzdělávání na školách; implementuje téma sociálního vyloučení
a sociální práce do vzdělávacích programů vysokých škol

Nabídka konkrétních aktivit a kurzů je uvedena na http://www.epolis.cz.
 
Daniel Hůle
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum