demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 185854

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
20.03.2005 ANALÝZA: Záměr přípravných ročníků v kontextu reálného plnění

Následující analýza efektivity distribuce přípravných ročníků byla v roce 2004 použita jako dílčí analýza v závěrečné zprávě výzkumného záměru, zadaného MŠMT, Monitoring efektivity přípravných ročníků. V analýze se pokouším nastínit, na základě demografické analýzy věkové struktury romské populace, nevyčerpaný potenciál těchto ročníků zaměřených zejména na děti zesociokulturně znevýhodňujícího prostředí. V rámci výzkumu bylo jménem MŠMT obesláno všech 103 škol (MŠ, ZŠ a ZvŠ), na kterých byl ve školním roce 2002/03 zřízen přípravný ročník

Ve školním roce 1999/00 navštěvovalo přípravný ročník na základních školách, zvláštních školách a mateřských školách 384 dívek (částečný údaj) a 489 chlapců (částečný údaj). Ve školním roce 2002/03 bylo dívek již 452 (částečný údaj) a chlapců 555 (částečný údaj), což představuje u dívek nárůst o 18 % a u chlapců nárůst o 14 %. Podle zjištěných údajů ve školním roce 2002/03 navštěvovalo přípravný ročník 1007 dětí v  České republice. V evidenci MŠMT za rok 2002/03, ve které jsou zahrnuty všechny děti navštěvující přípravný ročník, je uvedeno celkem 1489 dětí. Z toho je třeba odečíst přibližně 80 dětí ze škol, kde popřeli informace o existenci přípravného ročníku. Výsledným počtem je tedy přibližně 1400 dětí v přípravných ročnících.

Přípravné ročníky (0. ročníky) jsou koncipovány především pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, což se při realizaci případových studií téměř výhradně potvrdilo. Jestliže vezmeme jako předpoklad skutečnost, že tato kategorie zahrnuje převážně Romy, pak můžeme říci, že přípravný ročník ve školním roce 2002/03 navštěvovalo okolo tisíce, respektive 1400 romských dětí. Dalším předpokladem je skutečnost, že velká většina Romů žijících v České republice žije v podmínkách, které naplňují charakteristiky kategorie sociokulturně znevýhodněného prostředí.  Pokud by tedy měly přípravné ročníky opravdu efektivně naplňovat své vlastní zadání, měly by poskytnout prostor většině dětí z tohoto prostředí.

Tabulka 1: Reálné a teoretické počty a odhady romských dětí v 0. ročnících ve školním roce 2002/03.


Pomocí demografické analýzy vývoje věkové struktury romské populace v České republice zjistíme, že podíl 5-6 (1,5 věkové kategorie) letých, tedy generace převážně navštěvující přípravný ročník,  je přibližně 3,4 % z celkového úhrnu romské populace. V ideálním případě, pokud by přípravné ročníky navštěvovaly všechny potřebné děti, by, velmi zjednodušeně řečeno, muselo žít na území České republiky přibližně pouze  29620, respektive 41180 lidí (na základě údajů MŠMT) ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, tedy přibližně 29620, respektive 41180 Romů (na základě údajů MŠMT)  viz. tab.1!   

Podle aktuálních demografických odhadů početního stavu romské populace žije v současné době na území České republiky 200 000 - 250 000 Romů. Přípravné ročníky tedy poskytují vzdělání pouze pro přibližně 12-15%, respektive 16-21%  z celkového počtu dětí odpovídající  věkové kategorie ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. Jak vyplývá z tab. 1, v případě ideální distribuce přípravných ročníků, tedy pokud by je navštěvovala velká většina  dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího protředí, tedy romských dětí, početní stav by se pohyboval přibližně mezi 6800 až 8500 dětí. Jednalo by se o děti ve všech přípravných ročnících v závislosti na zvolené variantě velikostní skupiny Romů, žíjících na území ČR.

Výše uvedené údaje o počtech Romů a podílu věkové kategorie 5-6 letých představují pouze odhady, vycházející z dat starých (25, 14, respektive 4 roky). Proto je třeba brát tyto hypotézy pouze jako teoretický model sloužící k lepší orientaci v dané problematice. Nicméně zřetelně poukazují na skutečnost, že přípravné ročníky nenavštěvuje ani 50% dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí.


Daniel Hůle
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum