demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87464

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
5.02.2006 Studenti se mohou hlásit i do programu adiktologie na 1. LF UK

Zájemcům o oblast prevence, léčby nebo výzkumu různých forem závislého chování je určen bakalářský studijní obor adiktologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V akademické roce 2006/2007 vypisuje fakulta program již podruhé.

Studium adiktologie

Studium interdisciplinárního oboru bylo zahájeno v akademickém roce 2005/2006. Studenti adiktologie si v průběhu studia osvojují teoretické znalosti a praktické dovednosti v otázkách prevence, léčby či výzkumu rizikových forem chování, jako jsou např. užívání ilegálních drog, alkoholu, tabáku nebo gambling, které mohou vést k vytvoření závislosti. Prezenční (denní) studium v rozsahu 3,5 roků (7 semestrů) probíhá na 1. lékařské  fakultě  UK  a seznamuje studenty s aktuálními poznatky z řady vědních oborů - např. medicíny, psychologie, speciální pedagogiky, sociologie či kriminologie i se specifickými postupy práce s klienty v různých typech služeb (např. psychoterapie).

V akademickém roce 2006/2007 by měla být zahájena i distanční forma studia, která bude kombinovat přístupy e-learningové internetové výuky se skupinovými semináři a individuálními konzultacemi.

Lektorský tým oboru adiktologie tvoří přední odborníci, kteří se po roce 1990 významnou měrou podíleli na vzniku a rozvoji sítě nových typů služeb pro uživatele návykových látek a/nebo adiktologického výzkumu, kterým se dostává mezinárodního uznání.

Možnosti pracovního uplatnění

Absolventi studia mohou najít široké pracovní uplatnění a zajímavou práci s lidmi v obtížných životních situacích v řadě státních i nestátních, zdravotnických i nezdravotnických služeb prevence, léčby či výzkumu v oblasti závislého chování. Odborné znalosti mohou uplatnit i v dalších sektorech - např. v  sociálních službách, ve školství, v mediační a probační službě, ve vězeňství či ve veřejné správě.

Podrobnější informace můžete získat na adrese: Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika VFN, 1. lékařská fakulta UK v Praze, Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2, tel.: 224 965 035, e-mail: info@adiktologie.cz.


Karel Vrána
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum