demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87493

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
21.03.2005 Nová zpráva VÚPSV o věkové diskriminaci

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí publikoval novou výzkumnou zprávu zaměřenou na problematiku věkové diskriminace na trhu práce, v oblasti občanských práv, důchodového systému a zdravotní a sociální péče: Věková diskriminace-ageismus: úvod do teorie a výskyt diskriminačních přístupů ve vybraných oblastech s důrazem na pracovní trh. (Lucie Vidovičová, spoluautor empirického výzkumu Ladislav Rabušic).

V úvodu zpráva uvádí teorie věkové diskriminace, zamýšlí se nad problémy její definice a nad otázkami zdrojů a typologií nerovností. Empirická část přináší výsledky reprezentativního šetření, v jehož rámci  byly sledovány názory na výskyt věkové diskriminace v české společnosti a taklé osobní zkušenosti respondentů s některými jejími formami. Výzkum se zaměřil především na ty oblasti sociálního života, ve které jsou otázky věkové diskriminace nejcitlivější: oblast občanských práv, oblast zaměstnání a pracovního trhu, oblast důchodového systému a oblast zdravotní a sociální péče. Empirická data šetření Ageismus 2003 jsou  doplněna o sekundární analýzu několika starších datových soborů a o analýzu dokumentů, novinových zpráv, legislativních dokumentů a politik. Zpráva obsahuje také doporučení, návrhy intervencí ke zmírnění projevů ageismu v naší populaci a  k prevenci jejich dalšího rozvoje.

Anna Šťastná
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum