demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 188246

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
12.02.2006 Rok mobility pracovníků v Evropě

V rámci revidovaných cílů Lisabonské strategie  a nadcházejících opatření ohledně volného pohybu pracovníků Evropská komise prohlásila rok 2006 Evropským rokem mobility pracovníků. Zahajovací konference se bude konat ve dnech 20. - 21. února 2006 v Bruselu a bude klíčovou událostí projektu.

Konference rovněž poskytne příležitost oficiálně prezentovat EURES evropský portál pracovní mobility, který umožňuje snadný přístup k informacím o pracovních místech a příležitostech ke vzdělávání v Evropě.

V programu konference je zahrnuta například série paralelních workshopů věnovaných praktickým aspektům mobility.

Cílem Evropského roku mobility pracovníků je zvýšit povědomí a zlepšit pochopení přínosů, které s sebou nese jak práce v zahraničí, tak i změna povolání. Jde o první evropský rok, který v sobě spojuje problematiku mobility a pracovníků.

Práce v nových zemích nebo odvětvích nabízí pracovníkům možnost získat nové dovednosti a zkušenosti a prospívá tak jim samotným i jejich zaměstnavatelům. Změna dovedností je nezbytná i pro hospodářské prostředí v podmínkách globalizace a restrukturalizace. Současné číselné údaje však ukazují, že jen velmi málo Evropanů pracuje v zahraniční. Procento Evropanů, kteří žijí v jiné zemi EU než ve své zemi původu, v posledních 30 letech dlouhodobě setrvává na úrovni kolem 1,5 %. A v 9 zemích EU zůstalo ve stejném zaměstnání déle než 10 let 40 % pracovníků.

Vladimír Špidla, evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, poukázal na některé důvody nízké mobility pracovníků v EU. ?V mobilitě pracovníků přetrvávají právní, správní a jazykové překážky, k nimž se přidává nedostatek znalostí o dostupnosti informací a pomoci. Mnoho pracovníků proto není přesvědčeno o výhodách plynoucích z práce v jiné zemi nebo jiném odvětví. Na to se musíme zaměřit,? prohlásil.

Z celkového rozpočtu na tento evropský rok, který dosahuje 6 milionů EUR, bude 4,3 milionu věnováno na projekty, které zlepšují povědomí o mobilitě. Zbytek bude vynaložen na významné jednorázové akce, plánuje se i několik studií o dopadech mobility a kroky k zlepšení statistických údajů o této oblasti.
 
Rok 2006 je i rokem, kdy 12 členských států EU, které po posledním rozšíření uplatnily přechodná opatření v oblasti mobility pracovní síly, bude mít první příležitost tato opatření přezkoumat a rozhodnout se, zda je zachovat.


Šárka Daňková
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum