demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87509

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
13.03.2006 Konference: Migrace a lidské zdroje ve zdravotnictví

Dvoudenní seminář Migration and Human Resources for Health - From Awareness to Action,  pořádaný Mezinárodní organizací pro migraci (IOM) v rámci mezinárodníhho dialogu o migraci je zaměřen na mobilitu pracovníků ve zdravotnictví z pohledu nejen migrace, ale i zdravotnictví a pracovního trhu. Seminář se uskuteční ve dnech 23. - 24. března 2006 v Ženevě.

V rámci semináře proběhnou prezentace příspěvků a případových studií  k danému tématu, následovat budou skupinové diskuse. Program semináře je koncentrován kolem 4 hlavních témat.

V prvním dni tak odborníci z IOM, WHO a ILO nastíní kontext poskytnutím souhrnného přehledu  o trendech a vývoji, dále se zaměří na politické přístupy k migraci zdravotnického personálu. Další část programu bude věnována zahrnutí obchodní a veřejné společnosti do zvládání tohoto druhu migrace a hledání nových přístupů k dané problematice.

Další podkladové dokumenty k jednotlivým částem programu jsou ke stažení zde.Šárka Daňková
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum