demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87493

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
23.03.2006 Pohyb obyvatelstva v ČR v roce 2005

Český statistický úřad publikoval nejnovější údaje o pohybu obyvatelstva v roce 2005. K 31.12. 2005 dosahoval počet obyvatel ČR 10 251,1 tis., populace se zvýšila zejména v důsledku kladného migračního salda. V průběhu roku se narodilo 102,2 tis. dětí, údaj tak, poprvé od roku 1995, opět překročil hranici 100 tis. 

Úhrnná plodnost vzrostla na 1,28 dítěte na jednu ženu, průměrný věk matek činil 26,6 roku. Mimo manželství se narodilo 31,8% živě narozených.

Počet zemřelých se, ve srovnání s rokem 2004, mírně zvýšil, zemřelo 107,9 tisíc osob, což je však ovlivněno stárnoucí věkovou strukturou populace. Střední délka života, která od této skutečnosti odhlíží, činila u mužů 72,9 (vzestup o 0,4 roku), u žen 79,1 (vzestup 0,1 roku).

Počet sňatků stále stagnuje na úrovni okolo 50 tis., ve srovnání s rokem 2004 vzrostl jejich počet o 382 na současných 51 829. Rozvedeno bylo 31,3 tis. manželství, což naznačuje mírný pokles rozvodovosti ve srovnání s rokem předchozím.

Počet potratů i nadále klesá.


Šárka Daňková
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum