demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87464

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
4.05.2006 Mezinárodní den rodiny

15. květen je každoročně (od roku 1994) vyhlášen mezinárodním dnem rodiny. Tento den  zdůrazňuje důležitost role, která je připisována rodinám jakožto základním jednotkám společnosti. Jednotným tématem pro tento rok jsou změny v oblasti rodiny -  "Changing Families: Challenges and opportunities". 

Rodiny po celém světě procházejí rapidní transformací. Mění se jejich velikost a struktura především v reakci na sociální, ekonomický a technologický rozvoj společnosti.

Jednou z výrazných změn je urbanizace a posun od rozšířené směrem k nukleární rodině. Zemědělská rodina, častá na počátku 20. století,  je nahrazována rodinou městskou, industriální a agrární způsob života založený na rozšířené rodině se posunuje směrem ke stále častější městské užší rodině.

Jisté změny v rodinách souvisejí také s rozvojem vzdělanosti žen a jejich rostoucí ekonomickou aktivitou. Navíc jak ženy, tak muži odkládají stále častěji založení rodiny do pozdějšího věk, což je dáno jednak rostoucími možnostmi v oblasti vzdělání, pracovní kariéry, ale i snahou o ekonomickou nezávislost a vysoce efektivní kontracepcí. To však vede k nižšímu počtu dětí v rodinách a nárůstu podílu bezdětných žen.

Stále rostoucí procento rodin, zejména ve vyspělých zemích, se rozpadá rozvodem partnerů či jejich oddělením, následnými sňatky rozvedených pak dochází k prolínání jednotlivých rodin. Na druhou stranu však roste počet rodin tvořených nesezdaným párem.

Stárnutí obyvatelstva má také svůj dopad v oblasti rodiny a vede k častějšímu soužití několika generací (zejména v rozvojových zemích).

Také rostoucí pandemie AIDS/HIV zásadním způsobem ovlivňuje  strukturu a fungování rodiny a způsobuje úmrtí rodičů a osiření dětí.

Z uvedených změn vyplývá řada výzev a úkolů zejména pro rodinnou politiku, jejímž hlavním úkolem je prosazovat, chránit a podporovat integritu a fungování rodiny.

Šárka Daňková
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum