demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87464

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
4.05.2006 Česká verze vybraných tabulek Obecné databáze Eurostatu

Český statistický úřad uveřejnil na své internetové stránce http://www.czso.cz/ode/index.htm pilotní část české verze předdefinovaných tabulek Obecné databáze Eurostatu. Ke každé tabulce je k dispozici stručná charakteristika daného ukazatele, údaje v delší časové řadě za všechny členské a kandidátské země EU, případně další vybrané země. 

Sestavení a prezentace české verze této databáze je pilotním projektem a v současné době je tímto způsobem veřejnosti nabídnuto prvních 38 ukazatelů z různých tématických oblastí. Za oblast související s obyvatelstvem jsou to :
  • Počet obyvatel celkem
  • Hustota obyvatelstva
  • Přirozený pohyb obyvatesltva a čisté stěhování
  • Počet obyvatel podle věkových skupin
  • Počet žen na 100 mužů
  • Úhrnná plodnost
  • Průměrný věk žen při porodu
  • Naděje dožití při narození
  • Kojenecká úmrtnost

Nabídka tabulek bude postupně rozšiřována až do úplného pokrytí celého rozsahu originální databáze. Všechna data jsou pravidelně aktualizována v návaznosti na aktualizace Eurostatu.

Původní databázi všech zpracovaných předdefinovaných tabulek v anglické (francouzské, německé) verzi najdete na této stránce Eurostatu.


Šárka Daňková
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum