demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 185854

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
29.05.2006 KOMENTÁŘ: Volby do PSP v roce 2006

Na konci tohoto týdne se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Proto zařazujeme toto pondělí komentář, který se zabývá srovnáním odpovědí jednotlivých stran na vybrané otázky týkající se více či méně demografických témat. Odpovědi ODS, KDU, US, SZ a ČSSD byly zveřejňovány na našem portále v uplynulých třech měsících.

Při porovnávání odpovědí na položené vybrané otázky jednotlivým stranám redaktory našeho portálu docházíme ke zjištění, že programy jednotlivých stran se liší spíše v „detailech“. Tento stav je způsoben především postupnou změnou sociálně - politického klimatu v celé euroatlantické civilizaci, kdy dochází k postupnému stírání rozdílů mezi programy tzv. levicových a pravicových stran. Současný stav je však také důsledkem předhánění se dvou největších stran u nás,  ČSSD v posledních letech  většinou velice rychle reaguje na návrhy, se kterými přichází ODS a v některých ohledech přijímá „nástroje“ typické pro strany konzervativně – liberální (snižování daňového zatížení, privatizace bank, atd.).

V Tab 1 jsou porovnávány odpovědi všech oslovených stran na vybrané teze, u kterých nepanovala úplná shoda.  Při samotném srovnání jsou patrné rozdíly především v mediálně známých oblastech, jako je školné na vysokých školách, přímé platby u lékařů, některé aspekty důchodové reformy. Těmto rozdílům a shodě jednotlivých stran se budeme věnovat podrobněji v níže uvedených kategoriích.

Tab 1: Srovnání odpovědí jednotlivých stran na vybrané teze


Důchody
Zatímco na jisté složce, která tvoří celkovou výši důchodu a je financována formou průběžného financování se shodnou všechny strany, první rozdíly se objevují ve zbylých složkách a v jejich případné dobrovolnosti či závaznosti. Obecně platí, že ČSSD preferuje důchodový systém vycházející z průběžného financování a důchodové připojištění vnímá pouze jako nadstandard, ODS na druhé straně dává přednost individuálnímu přístupu a připojištění je víceméně nezbytným doplňkem relativně nízké pevné částky, která je stejně vysoká pro všechny bez ohledu na výši platů. Zajímavým faktorem je nepřímá podpora porodnosti, která se odrazí právě ve výši důchodů. ODS je pro zvýhodňování nejen skutečnosti „mít děti“, ale také jejich výchovy a vzdělání. Tato podpora by vycházela z možnosti odvádět 2% z hrubé mzdy potomků na účet rodičů, kteří pobírají důchod.  KDU by zohlednila už samotný počet dětí penzisty vychovaný a nevázala by výši důchodu na vzdělání a následné uplatnění. Jiné strany se o podobné nepřímé podpoře rodin s dětmi nezmiňují, ale zároveň takovéto formy podpory explicitně neodmítají.

Mladé rodiny
Zde se pravděpodobně nejvýrazněji odráží politicko filosofická orientace jednotlivých stran. Zatímco konzervativně – liberální strany upřednostňují ovlivňování většiny společenských procesů nepřímými formami, „levicové strany“ preferují přímé nástroje, což bývá označováno za „sociální inženýrství“. Sociální demokracie prezentovala v poslední době tuto taktiku na konceptu zvyšování porodného (1. dítě 60000, 2. dítě 90000 a 3.dítě dokonce 120000). Nastavením progresivního růstu do počtu tří dětí a naopak výrazným poklesem u vyššího počtu dětí se představitelé strany snažili pravděpodobně prosadit jako optimální počet 3 děti. K metodám sociálního inženýrství inklinuje z oslovených stran nejvíce právě ČSSD.

Strana zelených přichází s inovativním záměrem vyplácet „mateřskou“ i otcům, kteří by se po dobu 28 týdnů po narození dítěte starali o potomky. Příspěvek v mateřství je dosud, na rozdíl od rodičovského příspěvku, vyplácen pouze ženám. Rodičovský příspěvek je vyplácen bez ohledu na pohlaví.

Zdravotnictví
V oblasti zdravotnictví se jako nejkontroverznější oblast ukázaly přímé poplatky za návštěvu lékaře, popřípadě za vystavení předpisu na léky. Ačkoli se jedná o relativně nízké poplatky (např. návrh US je 20Kč za recept) pro ČSSD jsou jakékoli přímé platby zcela nepřijatelné, čímž se odlišuje od všech ostatních stran, které naopak nějakou formu přímých plateb pokládají za významný prostředek, jak snížit spotřebu léků, atd.

Na pozitivním vlivu preventivních programů na nemocnost populace se shodly ve svých odpovědích všechny strany, jen některé (např. ODS) samotnou prevenci nepovažují za klíčový nástroj, alespoň ne v podobě, v  jaké jsou v dnešní době tyto programy uplatňovány.  

Školství
V oblasti školství, podobně jako u přímých plateb lékařům, je nejzřetelnější spor o poplatky na vysokých školách. Tento spor se také odráží v mnohaletém potýkání se na půdě poslanecké sněmovny, kde při každém projednávání školského zákona se tyto koncepční neshody promítají v hlasování poslanců jednotlivých stran.

ČSSD se liší ještě v jednom návrhu, a to v myšlence zavadení povinné předškolní docházky do některých forem předškolního vzdělávání: „…povinnou pro ty děti, u nichž jsou zachycena možná ohrožení (sociální a kulturní znevýhodnění, zdravotní znevýhodnění či poruchy učení a chování).“ Jedná se, podobně jako v případě progresivity porodného, o nástroj „sociálního inženýrství“. Bohužel v programu strany nejsou uvedeny podrobnosti o metodách identifikace těchto ohrožení a následné formy uvalení této povinnosti.

Migrace
Zajímavá shoda panovala v otázce korupce mezi příslušníky Služby cizinecké a pohraniční policie (SCPP). Na identifikace tohoto problému se shodla ODS, KDU i ČSSD, ačkoli je SCPP v jurisdikci minstra Bublana delegovaného právě ČSSD. Jedna z tezí volebního programu ČSSD zní: „Zavést účinná protikorupční opatření v oblasti povolování pobytu, vízové agendy ….“

V otázce aktivní podpory tzv. „přílivu mozků“ panovala opět relativně široká shoda s vyjímkou ODS, která ve své odpovědi tolik neakcentovala aktivní přístup, nicméně dle vyjádření strany se tomuto přílivu nebrání.

SLDB
V otázce příštího sčítání lidu panuje mezi stranami shoda s vyjímkou ODS, která tuto statistickou akci považuje za příliš zásadní zásah do soukromí občanů, který není adekvátní získaným informacím. Z vyjádření představitelů ODS lze očekávat i odmítnutí novely ustavující sčítání ze strany poslanců za tuto stranu. Od US jsme na tuto otázku vyjádření nezískali a odpověď jsme nenašli ani v jejich volebním programu.
Daniel Hůle
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum