demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87452

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
7.06.2006 Alkohol v Evropě

Zpráva pro Evropskou unii věnovaná problematice alkoholu je syntézou zveřejněných zpráv, systematických hodnocení, ale i rozborem dat dostupných Evropské komisi a Světové zdravotnické organizaci. V rámci zprávy bylo také navrženo používání standardizované terminologie, která vychází z definic WHO.

Zpráva zahrnuje např. informace o:

- Vlivu alkoholu na evropskou ekonomiku
- Konzumaci alkoholu v Evropě
- Vlivu alkoholu na jednotlivce
- Zhodnocení opatření v rámci politiky regulování spotřeby alkoholu
- Evropské a světové politice regulování spotřeby alkoholu
- Politikách členských států v oblasti regulace spotřeby alkoholu


Vše zpráva přehledně shrnuje formou 15 závěrů a celé řady doporučení.


Český překlad shrnutí hlavních bodů zprávy, který je výše uveden, vychází z anglického originálu uveřejněného na Public Health Thematic Portal.

Anglický materiál obsahuje tyto kapitoly:
      Summary
      Table of contents
      Chapter 1: Introduction
      Chapter 2: A brief history of alcohol in Europe
      Chapter 3: The economic impact of alcohol
      Chapter 4: The use of alcohol in Europe
      Chapter 5: Alcohol and individuals
      Chapter 6: Alcohol and Europe
      Chapter 7: The effectiveness of alcohol policy
      Chapter 8: Alcohol policy in Europe
      Chapter 9: Alcohol policy in the countries of Europe
      Chapter 10: Conclusions and recommendations
      Annex: Glossary of terms

Šárka Daňková
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum