demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87509

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
22.11.2006 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2005

Dne 23. listopadu byla zveřejněna Výroční zpráva o stavu drog v České republice za rok 2005. Ročenku připravuje Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, které je součástí Úřadu vlády ČR. Zpráva spolu s  dalšími publikacemi je dostupná v knižní podobě i v elektronické verzi zde na stránkách www.drogy-info.cz.

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR se zpracovává podle osnovy Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), která je shodná pro všechny země sítě REITOX (členské země EU, Norsko a kandidátské země EU). EMCDDA pak z výročních zpráv jednotlivých zemí zpracovává Výroční zprávu agentury EU pro drogy. Také evropská zpráva bude zveřejněna 23. listopadu 2006.

Česká výroční zpráva obsahuje každoročně zpracovávané informace, členěné do 10 kapitol, a speciální kapitoly k vybraným tématům, které se zpracovávají jen jednou. Letošní zpráva se podrobněji věnuje užívání drog mezi dětmi do 15 let a drogám v dopravě.

Struktura zprávy:

1.    Národní protidrogová politika a její kontext
2.    Užívání drog v populaci
3.    Prevence
4.    Problémové užívání drog
5.    Léčba
6.    Zdravotní souvislosti a důsledky užívání drog
7.    Opatření zaměřená na zdravotní souvislosti a důsledky užívání drog
8.    Sociální souvislosti a důsledky užívání drog
9.    Opatření zaměřená na sociální souvislosti a důsledky užívání drog
10.    Drogové trhy.

Ve zprávě o situaci v r. 2005 jsou tyto speciální kapitoly:

1.    Užívání drog mezi dětmi do 15 let a problémy s ním spojené (kapitola 11)
2.    Kokain a crack (kapitola 12)
3.    Drogy a řízení (kapitola 13)


Karel Vrána
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum