demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87484

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
29.11.2006 Studentský demografický klub

Pod hlavičkou České demografické společnosti (ČDS)  byl schválením na květnové XXXVI. konferenci ČDS založen „Studentský demografický klub". Ten je dobrovolnou organizací studentů všech úrovních a specializací oboru Demografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a přidružených oborů jiných vysokých škol a institucí.

Hlavním cílem „Studentského demografického klubu“, tak jako ČDS, je prohloubení znalostí demografie a jejich uplatnění při řešení úkolů vzdělávání, vědy i praxe, spolupráce a vytváření vzájemných kontaktů, stejně jako rozšíření kontaktů s odborníky v demografii a příbuzných oborech. Snahou organizace je motivovat studenty a rozvíjet povědomí o demografii jako vědecké disciplíně mezi mladými lidmi. „Studentský demografický klub“ chce vytvářet podmínky pro navazování kontaktů budoucích odborníků a prezentování prací jeho členů z různých oblastí odborné činnosti včetně těch, které jsou demografii blízké, ale na něž v rámci běžné výuky není dostatek času (např. medicínské souvislosti, psychologické faktory, právní a ekonomické souvislosti apod.).

Činnost „Studentskéh odemografického klubu“ tedy zahrnuje pořádaní přednášek s demografickou tématikou či tématikou blízkou k oboru demografie za účelem prohloubení interdisciplinarity. Přednášky jsou připravovány s využitím možnosti pozvání vědeckých odborníků a odborníků z praxe, tak jako poskytnutí prostoru pro prezentaci studentských prací a to nejen studentů PřF UK, ale i studentů demografie z jiných vysokých škol a studentů jakýchkoliv oborů, které je možné spojit s výzkumem v oblasti demografie.

První dlouhodobý cyklus, jenž bude doprovázen i přednáškami jiných nesouvisejících témat, se týká demografie v rámci Evropského společenství.

Snahou klubu je také organizovat exkurze do institucí zabývajících se řešením demografických otázeka angažovat se ve spolupráci s tuzemskými či zahraničními společnostmi obdobného zaměření.

 

Kontakt: demographic.club@gmail.com 

Albertov 6, 128 43 Praha 2, Česká republika

 

Olga Sivková


hostující autor
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum