demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 186777

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
2.01.2007 REPORTÁŽ: Demografický portál v novém roce

Vážení čtenáři, pravidelní, občasní i náhodní návštěvníci informačního portálu Demografie.info, jménem celé redakce bych vám chtěl popřát krásný a šťastný nový rok 2007. Rád bych vám krátce představil několik novinek pro rok 2007, které jsme pro vás připravili, a také bych se rád  ohlédl za uplynulým rokem 2006.

Ohlédnutí za rokem 2006
Během roku 2006 se podařilo stabilizovat pozici portálu na „českém“ internetu a návštěvnost nadále roste (viz Graf 1 a 2). Z Grafu 1 je patrná sezónnost návštěvnosti našeho portálu, což koresponduje s výsledky ankety, ve které jsme se dotazovali, k čemu informace o demografii nejčastěji používáte. Většina účastníků ankety uvedla, že informace na našem portále nejčastěji využívají ke studiu (37% z 911 korespondentů). Proto bývá pravděpodobně nejnižší návštěvnost v měsících mimo letní či zimní semestr (červen-září). Nicméně podrobněji se vývoji návštěvnosti budeme věnovat v analýze, která vyjde u příležitosti druhého výročí existence našeho portálu (26.3.).  

Graf 1: Vývoj návštěvnosti podle měsíců Sessions/přístupy


V červenci jsme kvůli již zmíněné nižší návštěvnosti během prázdninových měsíců snížili frekvenci uveřejňovaných autorských textů z týdenní periody na dvoutýdenní periodu. Po prázdninách se redakční rada rozhodla k prodloužení této změny do doby, než získáme finanční prostředky na pokrytí nákladů spojených s každodenním provozem portálu. Vzhledem ke skutečnosti, že od prosince 2004, kdy jsme začali na přípravě portálu pracovat, nebyla tato aktivita finančně podpořena, ukázala se týdenní periodicita jako dlouhodobě neudržitelná. Za tuto změnu se všem čtenářům velice omlouváme.

Graf 2: Srovnání návštěvnosti unikátních zobrazení v letech 2005 a 2006


Kromě aktivit spojených s vydáváním demografického portálu se členové redakce a zároveň členové občanského sdružení Demografické informační centrum věnovali analytické a výzkumné činnosti. Pro potřeby organizace Člověk v tísni o.p.s. vypracovali redaktoři 6 podrobných sociodemografických analýz jednotlivých měst, kde tato organizace realizuje své terénní aktivity. Tyto analýzy postupně uveřejňujeme a všechny je naleznete v sekci Analýzy a komentáře-Regiony. Dále sdružení DIC vypracovalo evaluační výzkum pro MVČR. Předmětem tohoto výzkumu byla identifikace evaluačních kritérií Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi. Výzkumná zpráva, která měla cca 45 stran, byla nakonec použita zároveň jako výroční zpráva Programu za rok 2005 a dle závěrečných doporučení byl Program optimalizován.

Současnost
V současné době jsou pro La Strada o.p.s. sdružením DIC realizovány dva výzkumy (od srpna 2006). Témata výzkumů jsou faktory ovlivňující u dětí v ústavní výchově následnou prostituční kariéru a pracovní migrace. Oba výzkumy jsou dle harmonogramu plánovány do března 2008.

Ještě ke konci roku 2006 byla předběžně domluvena spolupráce na rok 2007 s několika institucemi, popřípadě vysokými školami v regionech Česka. Zároveň většina členů redakčního týmu pobývá v současnosti na nějaké zahraniční studijní či pracovní stáži, což nám umožňuje nabídnout vám nové sekce, které zahrnují tyto nové zkušenosti. Právě  dokončujeme sekci, ve které nabídneme přehled českých a především zahraničních časopisů zabývající se sociodemografickou tématikou. Zároveň podrobně zpracováváme sekci Zdroje dat. Doufáme, že po stagnaci v roce 2006 vám budeme moci v roce 2007 nabídnout více nových sekcí.

Novinky
Pro rok 2007 jsme si připravli několik novinek, jejichž záměrem by měla být větší míra angažovanosti vás čtenářů na chodu celého portálu. Mezi připravované novinky patří především:

a) Sekce Dopisy čtenářů – v případě, že máte nějaké zajímavé postřehy k textům uveřejňovaným na demografickém portále, popřípadě k jiným aktivitám naší redakce, budeme vám velice vděčni, když nám tyto náměty pošlete na mail hule@demografie.info a my váš příspěvek zveřejníme v sekci dopisy čtenářů. Vzhledem k častým špatným zkušenostem s internetovými diskusemi u jednotlivých článků, které má mnoho našich kolegů, se tak snažíme reagovat na zájem ze strany vás čtenářů, mít možnost se vyjádřit. Zároveň budeme velice vděčni za podněty k inovaci celého portálu!

b) Volba témat – čtyřikrát do roka bychom vám chtěli nabídnout text, jehož téma si sami zvolíte. Systém by měl fungovat tak, že na naši výzvu  budete navrhovat různá témata, která by vás zajímala, popřípadě osoby k rozhovoru, a my následně vybereme maximálně 5 témat, která vám předložíme k hlasování formou ankety. Cílem této novinky je snaha přiblížit obsah portálu vám, čtenářům. Vítězné téma následně zpracuje někdo z redakce, popřípadě nějaký hostující autor. Podrobnější pravidla zveřejníme v brzké době na portále.

c) Finanční podpora – demografický informační portál je koncipován jako plně otevřený informační zdroj a členové redakce podporují myšlenku volně přístupných informací bez nucených registrací, placených sekcí, atd. Zároveň však je pro členy redakce zpracování a vývoj nových sekcí relativně značně nákladné. Proto se obracíme na vás, které zaujal některý text, kterým chybí na našem portále nějaká sekce, s žádostí o jakoukoli finanční podporu. Tato případná podpora je zcela dobrovolná a záleží čistě na vás. K těmto potřebám máme u Ebanky zřízen transparentní účet, kde zároveň můžete sledovat veškeré finanční operace našeho sdružení.

Abychom zvýšili vaši motivaci, nabízíme vám možnost zvolit si aktivity, které mají být z vámi poskytnutých finančních prostředků podpořeny. Toto adresování se bude odvíjet od variabilního symbolu. Jednotlivé VS budeme postupně přidávat. V současné době jsou tyto kódy (nová sekce VS-1001, autorské texty VS-1002). Zároveň prosím uveďte vaše jméno v případě, že souhlasíte se zařazením do seznamu lidí, kteří nás podpořili.

Na závěr bych vám všem ještě jednou rád popřál mnoho štestí v novém roce a za celý redakční tým vám děkuji za vaši důvěru, kterou nám svojí návštěvností zde, projevujete. Velice si toho vážíme a budeme se snažit v co největší míře poskytovat vám kvalitní informace.


Daniel Hůle
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum