demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87452

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
19.01.2007 Mimomanželská plodnost v ČR po roce 1989

Nová publikace z řady sociological studies s názvem Mimomanželská plodnost v České republice po roce 1989: sociální a ekonomické souvislosti, jejímiž autory jsou D. Hamplová, K.Zeman, B.Řeháková, V.Polášek a E.Soukupová, se věnuje vývoji mimomanželské plodnosti v letech 1990-2005.

Důraz je kladen jak na celkový vývoj fertility, tak na rozdíly mezi vzdělanostními a věkovými skupinami žen a na regionální odlišnosti. Výsledky jasně ukazují, že nejvýraznějším diferencujícím znakem mimomanželské plodnosti v České republice je nejvyšší ukončené vzdělání matek a že s každým dosaženým stupněm vzdělání prudce klesá pravděpodobnost nemanželského porodu. Víceúrovňová analýza odhaluje, že kromě individuálních charakteristik matek hraje roli i socioekonomická situace okresu. Vysoká nezaměstnanost v okrese zvyšuje i podíl mimomanželských porodů, nejvíc je přitom ovlivněno chování velmi mladých matek. Součástí publikace jsou i data z původní databáze Českého statistického úřadu, z níž lze odvodit i následné chování svobodných matek. Data ukazují dvě důležitá fakta. Zaprvé, od počátku 90. let minulého století se mění i následné chování svobodných matek, které po porodu nemanželského dítěte stále později a méně často vstupují do manželství. Zadruhé, následné chování neprovdaných matek rozdíly mezi vzdělanostními skupinami ještě dále zvyšují. V závěru práce se pozornost věnuje českému sociálnímu systému a podpoře, kterou mají neprovdané matky k dispozici.

Text je v češtině, obsahuje anglický a německý abstrakt a shrnutí. Rozsah publikace je 92 stran.


Šárka Daňková
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum