demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87507

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
6.03.2007 Před 110 lety byl v Čechách zřízen první statistický úřad

První skutečný statistický úřad v Čechách byl zřízen 6. března 1897. Zemský statistický úřad Království českého zahrnoval všechna významná statistická pracoviště a stal se předchůdcem dnešního Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Historie statistiky v Česku sahá hluboko do středověku, kdy si šlechta a církev pořizovaly pro svou potřebu soupisy obyvatelstva a majetků. Později se statistická zjišťování přesunula pod jednotlivá ministerstva a ostatní orgány státní správy, práce na hlavních sledovaných oblastech statistiky byly soustředěny do vídeňské c. k. Ústřední statistické komise.

První skutečný statistický úřad v Čechách byl zřízen 6. března 1897. Zemský statistický úřad Království českého zahrnoval všechna významná statistická pracoviště a stal se předchůdcem dnešního Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Za počátek statistiky v českých zemích, organizované státem, je považováno datum 30. listopadu 1856, kdy se konalo první zasedání Ústředního výboru pro statistiku polního a lesního hospodářství Čech, jako zvláštního orgánu c. k. Vlastenecko – hospodářské společnosti. Ke vzniku zemského statistického úřadu pak dopomohla ustavující schůze "Obecní komise statistické královského hlavního města Prahy" z 30. června 1870, která zahájila systematickou statistickou činnost.

Vytvoření zemských statistických úřadů také podporovala Konference pro zemskou statistiku, která vznikla v roce 1894 pod patronátem c. k. Ústřední statistické komise na koordinaci statistických šetření v jednotlivých zemích říše. Krátce po vzniku českého statistického úřadu byl v roce 1899 založen Statistický zemský úřad Markrabství moravského. Již o rok dříve, avšak teprve od roku 1907 jako samostatná součást zemského úřadu v Opavě, byl založen Zemský statistický úřad pro Slezsko.

Nejvýznamnějším v českých zemích však zůstal Zemský statistický úřad Království českého. Jeho výkonným orgánem byla Zemská statistická kancelář, poradním a usnášejícím orgánem byla Statistická komise.

Úřad postupně rozvíjel svou činnost, a to především zásluhou Dobroslava KREJČÍHO, který v roce 1905 převzal jeho vedení. Tento vědec, který později označovaný za "otce československé statistiky", vybudoval zemskou statistickou kancelář s téměř čtyřmi desítkami zaměstnanců. Mezi nimi nechyběl pozdější významný národohospodář Karel ENGLIŠ, nebo hlavní postavy československé statistiky František WEYR a Jan AUERHAN.

Výsledky šetření statistického úřadu byly pravidelně publikovány nejen německy, ale i  česky, v roce 1909 vyšla rozsáhlá Statistická příručka království Českého, první statistická ročenka v Česku. Další následovala v roce 1913. Příručky zahrnují široký okruh údajů rozdělených do 18 oddílů.

Dobroslav Krejčí vedl úřad ve funkci zástupce přednosty až do vzniku samostatného Československa a začlenění úřadu do nově ustanoveného Státního úřadu statistického (SÚS) v roce 1919. Je také hlavním autorem prvního čs. zákona o statistice z 28. ledna 1919 a dalších navazujících dokumentů. Logicky byl také jmenován prvním předsedou nového úřadu, jehož hlavním úkolem pro nejbližší období bylo provést sčítání lidu nové republiky.

Zákon o statistice z roku 1919 se výrazně lišil od všech dosavadních norem platných v habsburské monarchii. Principy tohoto zákona již tehdy odpovídaly principům současné české statistické služby. Mimo jiné zavedl statistickou povinnost pro vybraná šetření. Zpravodajskou povinnost sice již obsahoval statistický zákon pro Moravu z roku 1914, týkal se však jen obcí a okresních silničních výborů na území Moravy.

V období první republiky se statistický úřad dále rozvíjel, mimo jiné byl průkopníkem ve využití techniky - děrovacích a třídicích stojů s počítadly. Do činnosti úřadu pak zasáhla druhá světová válka, která ji značně omezila. Řada pracovníků byla perzekuována, předválečný šéf úřadu Jan Auerhan, autor řady významných prací o menšinách, byl popraven.

Státní úřad statistický s celostátní působností byl obnoven bezprostředně po skončení války. Po roce 1948 se však československá statistika ocitla v područí komunistického režimu a zaměřovala se zejména na úkoly národohospodářské evidence a kontrolu plnění plánu. Budování nestranné a nestranické státní statistické služby umožnil až přechod k demokracii po roce 1989. Současný ČSÚ vznikl ke dni vzniku samostatné České republiky 1.ledna 1993 sloučením bývalého ČSÚ a bývalého Federálního statistického úřadu. Oba tyto statistické úřady vznikly po roce 1968 ze Státního statistického úřadu.

Zpráva ČTK ze dne 5. března 2007
Šárka Daňková
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum