demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87488

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
4.07.2007 Nové číslo časopisu Demografie

Nové číslo časopisu Demografie (2/2007), které vyšlo v červnu 2007, obsahuje tři stěžejní příspěvky: Preferenční teorie Hakimové v českém kontextu, Sociálně psychologické aspekty stárnutí a Determinanty chtěného počtu dětí v Ugandě: výsledky mikroekonomického šetření.

Podrobný obsah aktuálního čísla, včetně anotací  je převzat z www.czso.cz

Ladislav Rabušic – Beatrice-Elena Chromková Manea
: Preferenční teorie Hakimové v českém kontextu
Článek seznamuje s preferenční teorii Catherine Hakimové, kterou autoři testují na českém prostředí. Prostřednictvím dat z reprezentativního výzkumu českých žen ve věku 20-40 let nejdříve kontrolují, do jaké míry i české ženy vytvářejí typologii žen orientovaných na práci/zaměstnání, žen adaptivních a žen orientovaných na rodinu a domácnost. Ve druhé části testují, zdali tato typologie je dobrým prediktorem intenzity české plodnosti a zdali také ovlivňuje postoje českých žen k opatřením rodinné politiky.

Kamila Svobodová: Sociálně psychologické aspekty stárnutí
Cílem předloženého textu je poukázat na problematiku stáří a stárnutí z mikrosociální perspektivy. Pozornost je věnována především vlivu odchodu do důchodu na život jednotlivce a dále pak psychologickým aspektům stárnutí, tj., jakým způsobem může senior své stáří vnímat a prožívat.

Michal Bauer – Julie Chytilová – Pavel Streblov: Determinanty chtěného počtu dětí v Ugandě: výsledky mikroekonomického šetření
Autoři popisují výsledky dotazníkového šetření provedeného v roce 2005 mezi 856 respondenty ve vesnických oblastech v Ugandě. Analyzují roli zdravotních rizik, ekonomické pomoci dětí, kulturních vzorců a nerovné pozice žen při rozhodování o počtu dětí. Dále je kvantifikován vztah mezi těmito faktory a vzděláním.

DISKUSE
Ivo Patta: Komplexní řešení demografického problému

SČÍTÁNÍ LIDU
Robert Šanda: Mezinárodní výsledky sčítání lidu, domů a bytů kolem roku 2000

RECENZE
Rodina a společnost nejen z pohledu sociologie (Věra Kuchařová)    
Životní cyklus očima demografů (Michal Krist)    

ZPRÁVY
Z České demografické společnosti – Významné životní jubileum PhDr. Pavly Horské, CSc. – Prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. – sedmdesátiletý – Ludmila Nesládková se dožívá významného životního jubilea – Pozvánka na podzimní slovenskou konferenci o migraci    
Demografický vývoj a změny na trhu práce (Magdalena Kotýnková)    
Vývoj věkové struktury a zatížení produktivní populace v regionu Jihovýchod podle velikostních skupin obcí (Bohumil Minařík – Jaroslav Dufek)    

BIBLIOGRAFIEŠárka Daňková
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum