demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 185914

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
16.12.2007 KOMENTÁŘ: Romano Jackpot...

Poslední dobou stále častěji zaznívají hlasy vyzývající k nějaké formě sečtení Romů žijících v Česku. Autoři těchto nápadů to často myslí dobře, ostatně motorem je v poslední době sílící apel ze strany OSN a EU. Jaké jsou motivy takových sčítání? Je potřeba Romy sčítat? Je vůbec možné Romy sčítat? Na tyto a další otázky se pokouším hledat odpověď v následujícím komentáři.

Terminologická poznámka: V textu je slovo Rom s velkým R používáno jako označení lidí, ktří se hlásí k romské národnosti, slovo rom s malým r pak představuje subpopulaci z demografického hlediska.

Jakoby začarovaný kruh tvoří argumenty: na jedné straně "požadavek na efektivnější zacílení sociální politiky", na straně druhé "...v dotačních programech na romskou integraci číhají v unijních pokladnicích miliardy korun." A tak se argumentační kolo stále rychleji roztáčí a vzájemně se posiluje. Romským elitám se úspěšným lobingem v minulých letech podařilo včlenit etnický klíč do mechanismů, na jejichž základě jsou přerozdělovány finanční prostředky plynoucí z evropské pokladnice k jednotlivým členským státům. Samy tyto elity na národní úrovni se však nyní potýkají s plody své práce jako s danajským darem. Miliardy na podporu romské integrace všeho druhu už čekají, vábí všelijaké mafiány i ty, co to myslí dobře, ale kde jsou ti Romové?!

Zatímco z analyticko demografického hlediska romská subpopulace zažívá dle všeho populační růst, z hlediska statisticko – evidenčního, tedy ze sčítání lidu, domů a bytů, zaznamenávají Romové dramatický pokles. Mezi lety 1991 a 2001 jejich počet poklesl na pouhou třetinu stavu evidovaného v roce 1991. V současné době, dle sčítání, žije na českém území přibližně 11 tisíc lidí, kteří se hlásí k romské národnosti. Pokud bychom jednoduchým přepočtem vydělili finanční prostředky v řádu několika miliard korun, určené na integraci těchto 11 tisíc, bude každý národnostní Rom největší zlaté tele v naší moderní historii. Jistěže romů žije v Česku více než oněch 11 tisíc Romů, ale jak to zjistit a hlavně, je třeba tento údaj zjišťovat? Navíc nedobrovolným přisuzováním nějaké identity? Přihlášení se k národnosti je postaveno, dle našeho ústavního pořádku, na svobodném rozhodnutí každého jednotlivce a porušování tohoto principu by odporovalo základním principům moderní občanské společnosti. Nedopustím se přílišné demagogie, když zmíním, že nejdokonalejší evidencí obyvatelstva disponují nedemokratické režimy postavené na potlačení individualismu. V moderní historii máme k dispozici hned několik číselných údajů o počtu Cikánů a to „díky“ nacismu a komunismu. Obě tyto diktatury znalost konkrétních počtů potřebovaly a argumenty o efektivní sociální politice byly i tehdy v některých případech hnacím motorem.

Opusťme rovinu demagogie a vraťme se k podstatě problému. Dotační politika evropské unie v oblasti integrace Romů je postavena na dobrých úmyslech, ale svoji logikou představuje faul na základní principy moderní občanské společnosti a je třeba ji také jako faul odpískat a unijní dotační politice vystavit červenou kartu. Vím, že se to snadno píše a reálný dopad takovéhoto postupu by byl v evropské mašinérii minimální. Co tedy s tím? Nešťastným a jedním z nejhorších řešení se jeví postup pražského magistrátu, který ústy radního Janečka vyhlásil sčítání Romů v Praze, jelikož je možné žádat peníze na rekvalifikace Romů z prostředků EU a je tedy třeba znát počet Romů, kteří v Praze vůbec žijí. Zvláště když splněním požadavků dotačního programu padne magistrátu na evropském výherním automatu královský Jackpot! Pan radní po vlně kritiky výroky o sčítání sám korigoval na jakési hloubkové šetření, ale i to je zcela zbytečné. Ve své podstatě ve výsledku tento krok pouze posiluje dosavadní dotační politiku ze strany EU právě v oblasti romské integrace.  

Navíc problémy s nezaměstnaností romů v Praze, podobně jako v celé republice existují. Tyto problémy mají především strukturální povahu a je možné je řešit i bez znalosti počtu Romů. Je pravda, že Romové se potýkají v některých případech s diskriminací na trhu práce, ale daleko závažnější jsou problémy způsobené nízkým vzděláním, které na vyspělém a dynamickém pracovním trhu, jakým Praha je, nenabízí příliš mnoho uplatnění.  A právě na tento problém je ideálním nástrojem podpora rekvalifikací a vzdělávání obecně. Co by však mělo být předmětem rekvalifikačního kursu pro Romy jako takové je mi skutečnou záhadou. Plánují evropští a pražští úředníci tyto kursy v romštině? Nebo snad vycházejí z lidových představ o "specificky romských" profesích jako jsou košíkaři, kováři, hrnčíři, které nahradí   programátory a IT specialisty?  

Jaká je vlastně vůbec naše představa o R/romech? V čem jsou tak odlišní, že potřebují zvláštní rekvalifikace, zvláštní vzdělávání? Výjimku tvoří diskriminace, jejíž obětí v některých případech romové skutečně jsou právě pro svoji etnickou příslušnost. Zaměřit bychom se však měli na odstraňování diskriminace jako takové a ne na odstraňování diskriminace romů. Skutečnost, že jsou nositeli těchto znevýhodňujících faktorů v mnoha případech právě romové by neměla vést k zaměření na Romy jako takové, ale na nositele těchto faktorů, například na lidi s nízkým vzděláním.
 
Daniel Hůle
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum