demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87509

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
4.01.2008 Časopis Demografie (4/2007)

Nové číslo časopisu Demografie (4/2007) přináší příspěvky na téma Změny charakteru mimomanželské plodnosti v českých zemích od 18. století,  Teorie konfliktních preferencí a plodnost v České republice, přílohou je i CD ROM  s příspěvky přednesenými v rámci květnové konference České demografické společnosti „Regionální demografie“ v Olomouci.

Obsah čísla (převzat z www.czso.cz):

ČLÁNKY
Ludmila Fialová: Změny charakteru mimomanželské plodnosti v českých zemích od 18. století . PDF     
Beatrice Chromková-Manea – Petr Fučík: Teorie konfliktních preferencí a plodnost v České republice    
XXXVII. konference České demografické společnosti „Regionální demografie“, Olomouc, 23. - 24. květen 2007    

DISKUSE
Ladislav Rabušic: Několik poznámek k české rodinné politice     

SČÍTÁNÍ LIDU
Robert Šanda: Ekonomická aktivita a vzdělání obyvatelstva evropských zemí podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů kolem roku 2000    PDF

RECENZE
Mimomanželská plodnosť v Českej republike po roku 1989 (Michaela Potančoková)    
Dítě v Čechách devatenáctého století (Petra Berrová)    
Dějiny obyvatelstva Anglie (Ludmila Fialová)    

ZPRÁVY
Z České demografické společnosti – Európska populačná konferencia, Liverpool 2006 - Mezinárodní seminář aplikované demografie k problematice asistované reprodukce – Demografický vývoj v Evropské unii a v České republice: Hrozba? Výzva? Příležitost?    

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI DEMOGRAFIE
Prof. Ing. Vladimír Roubíček, CSc. (1930-2005) (Jitka Langhamrová)    

PŘEHLEDY
Sexuální hrátky dnes a sto let zpátky (Hana Malinová) – Střední délka života při narození–vybrané země – Míra kojenecké úmrtnosti–vybrané země – Úhrnná plodnost–vybrané země     

BIBLIOGRAFIE
Příloha: : Obsah 49. ročníku Demografie, CD ROM 37. konference České demografické společnosti „Regionální demografie“, Olomouc, 23. - 24. květen 2007


Šárka Daňková
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum