demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87502

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
8.01.2008 2008 Rok multikulturního dialogu

Na popud evropského komisaře pro vzdělávání, mládež a kulturu Jána Figela, původem ze Slovenska, byl rok 2008 vyhlášen rokem multikulturního dialogu.

Celý rok se ponese v duchu hesla „Společně v rozmanitosti“ a bude se věnovat přínosům kulturní rozmanitosti, aktivní občanské účasti na evropských záležitostech a podpoře pocitu evropské sounáležitosti. Cílem evropského roku je napomoci vzájemnému pochopení a lepšímu soužití.


Evropský rok multikulturního dialogu je společnou iniciativou Evropské unie, členských států a evropské občanské společnosti. Každý členský stát jmenoval svůj národní koordinační orgán, jehož úkolem je koordinovat společně s občanskou společností průběh akcí během celého evropského roku. Národní koordinačním místem pro Českou republiku byl Ministerstvem kultury ČR jmenován Institut umění. Všechny členské státy rovněž vypracovaly své národní  strategické plány pro Evropský rok 2008. Tyto strategické plány uvádějí národní priority roku 2008 a popisují akce, které budou společně s občany a občanskými společnostmi prováděny.


O všech projektech a průběhu celého roku se dozvíte na www.dialogue2008.eu. a na www.institutumeni.cz.


Alexandra Bábíčková
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum