demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87453

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
12.03.2008 Workshop - Nová rizika pracovního trhu

Oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i., Vás srdečně zve na workshop konaný dne 7. 4. 2008 od 9:30 do 16:30 v sídle Akademie věd, Národní třída 3, Praha 1, místnost 206.
Cílem workshopu je představit výsledky řešení projektu Souvislosti proměn pracovního trhu a soukromého života – konkrétně deseti kvalitativních studií zaměřených na specifické skupiny a segmenty společnosti, ve kterých lze očekávat významné dopady proměn pracovního trhu na soukromý, rodinný a partnerský život a které indikují možné tendence a směry vývoje české společnosti. Workshop bude zaměřen na diskusi dvou tématických okruhů, které se ve světle výsledků výzkumu jeví jako klíčové: na téma pozitivní a negativní flexibility na pracovním trhu a na téma ohrožených či vyloučených skupin na pracovním trhu. Nejprve budou představena zjištění výzkumu v konkrétních skupinách, následovat bude odborná přednáška na dané téma a po ní panelová diskuse zaměřená na aktuální otázky spojené s tématem.
Více informací a kontakt pro registraci naleznete zde.
Alexandra Bábíčková
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum