demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87509

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
20.03.2008 Populační vývoj v roce 2007

Český statistický úřad uveřejnil na svých internetových stránkách přehled o vývoji počtu obyvatel a demografických událostí v roce 2007. Podle údajů k 31.12.2007 bylo v ČR evidováno 10 381 130 obyvatel s trvalým či dlouhodobým pobytem, ve srovnání s rokem předchozím se tento počet zvýšil o 93 941 osob, z toho značnou část (83 945 osob) činil přírustek stěhováním, přirozenou měnou přibylo necelých 10 tis. obyvatel.

Počet živě narozených v roce 2007 dosáhl 114 632, tj. o 8,8 tisíce více než v roce předchozím. Hodnota úhrnné plodnosti, tj. počtu dětí, které se ženě úhrnem narodí během jejího reprodukčního období se v roce 2007 výrazně zvýšil na 1,44 (oproti 1,33 v roce předchozím). I nadále ženy odkládají mateřství do vyššího věku, o čemž svědčí rostoucí průměrný věk prvorodiček dosahující 27,1 roku (nárůst o 0,2 roku). Průměrný věk otců při prvním dítěti činil 31,2 roku. Vzrostl také podíl narozených mimo manželství na současných 34,5 %.

V roce 2007 zemřelo 104 636 osob, tj. o 195  více než v roce předchozím. Přesto se naděje dožití zvýšila u mužů o 0,3 roku na současných 73,7, u žen vzrostla o 0,2 roku na 79,9 v roce 2007. Počet zemřelých do 1 roku činil 360 dětí, na 1000 živě narozených tak připadalo 3,1 takových úmrtí.

Počet potratů se mírně zvýšil, a to především vlivem samovolných potratů, jejichž počet vzrostl o 0,8 tisíce na současných 14 tis. To souvisí jak s rostoucím počtem těhotenství, tak zejména s jejich odkládáním do vyššího věku. Počet umělých přerušení těhotenství zůstal nezměněn (25,4 tis.) a celkem bylo v roce 2007 evidováno 41 tis. potratů.

V oblasti formování rodiny došlo v roce 2007 k nárustu počtu sňatků, kdy počet uzavřených manželství dosáhl 57,2 tis. a byl o 4,3 tis. vyšší než v roce předchozím. Rozvedeno bylo 31,1 tis. manželství, úhrnná rozvodovost byla stejná jako v roce 2006, tj. 48,7 %. průměrná délka rozvedeného manželství činila 12,3 roku, nejvyšší intenzita však je ve třetím až šestém roce manželství.

Počet imigrantů výrazně přesáhl počet emigrujících, a to o 84 tis. osob. Do zahraničí se vystěhovalo 20,5 tis. osob (o 13 tis. více než v roce předchozím), naopak se ze zahraničí do ČR přistěhovalo 104,4 tis. osob (o 36 tis. více než v roce 2006).


Šárka Daňková
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum