demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 186142

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
22.07.2008 KOMENTÁŘ: Neziskový sektor, klinická smrt a nové letadlo

Době letních prádnin novináři často říkají "okurková sezóna", z důvodu, že se toho moc neděje, avšak pokud jde o NNO, tak se jedná o zdánlivé "nicnedění". O tomto problému se moc neví a nemluví. Občas některá média zmíní finanční problémy neziskových organizací v současné době, popřípadě se tématu věnuje Česká televize v krátké reportáži. O čem je tedy vlastně vůbec řeč?

"Názory vyjádřené v komentáři nemusí vyjadřovat názory ostatních členů redakčního týmu."
 
Integrace nových zemí do Evropské unie je kromě politické stránky postavena také na finanční pomoci, aby nové země v co nejkratším čase dosáhly životní úrovně srovnatelné s tzv. starými členskými státy. Tato finanční pomoc byla rozdělena do dvou programovacích období 2004 až 2006 a 2007 až 2013. Jak by se mohlo zdát z názvu druhého programovacího období, již více než rok Česká republika čerpá finance z tohoto období. Zde je však první kámen úrazu. V důsledku chyb současné vlády a vlády sociální demokracie došlo k diskontinuitě programovacích období a v současné době, tedy rok a půl po začátku roku 2007, nečerpá finanční prostředky z druhého období žádná nezisková organizace. Skutečný problém však budou mít tyto organizace především v následujících měsících. Jelikož v současné době končí hlavní programy prvního období (EQUAL, OPRLZ, JPD, SROP, atd.) a od září již žádné „staré programy nepoběží“, budou muset jednotlivé organizace přistoupit k více či méně masivnímu propouštění. Tyto informace se již v médiích v různé míře objevily, avšak to je pouze první pohled.

Nerozumíte milí čtenáře všem těm zkratkám? Nerozumíte v čem je problém? Nedivím se vám. Před svým nástupem do neziskového sektoru a před zkušeností s realizací projektu podpořeného z OPRLZ jsem ničemu z toho také nerozuměl. Praxe mne však přinutila zorientovat se ve struktuře evropských strukturálních fondů, i když se pořád dovídám něco nového, musel jsem si podrobně nastudovat 150 stránkový manuál vizuální identity, který vám říká kde a jak musíte umístit loga ESF, jak velká a nepřehlédnutelná musí být, atd.

Po letech zkušeností s letadlem zvaným ESF již vím, že mne pořád bude překvapovat jaké nové problémy je třeba řešit. Tak například Evropské unii jde o inovaci, tedy když máte fungující a vyzkoušený produkt, vícekrát jej nikdo nepodpoří a proto je potřeba produkt neustále inovovat. Zároveň jde EU o udržení pracovních pozic. A tak je v některých programech třeba se zavázat, že po skončení realizovaného projektu, nově vzniklé pozice udržíte i nadále. Zvykli jsme si tak s EU hrát hru zvanou letadlo. Nový projekt, nová místa, nový projekt nová místa… a tak dokola. Ale co dělat v situaci, kdy nastane finanční vakuum a nejsou žádné programy, kde by bylo možné žádat o finanční podporu s opět inovovaným projektem? Co na tom, že toto období bude trvat třeba jen 4 měsíce? Kde mají neziskové organizace vzít finance, když stát omámen miliardami valícími se z Bruselu přiškrtil kohoutky? Nikde! A tak přichází dějství čtvrté… propouštění. Co na tom, že odstupné není uznatelným nákladem z finančních prostředků EU? Lidé nuceně odcházejí „na dohodu“ registrovat se na úřad práce s nadějí, že se to zase spraví a Evropský sociální fond se bude zase jednou chovat sociálně.

Už však vím, že současný stav je jen zdánlivý klid na evropském nebi a z Bruselu už startuje nové inovované sociální letadlo.   


Daniel Hůle
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum