demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 188243

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
11.12.2008 Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2007

Ministerstvo práce a sociálních věcí uveřejnilo Statistickou ročenku z oblasti práce a sociálních věcí za rok 2007. Ročenka je zpracována na základě resortních statistik, které jsou doplněny o vybrané ukazatele z evidence úřadů práce, důchodové statistiky, statistiky mezd, nemocenského pojištění a demografie. Obsaženy jsou také údaje z oblasti dávek státní sociální podpory a nově rovněž údaje týkající se hmotné nouze a příspěvku na péči.

 

Ročenka se rozdělena do 14 oddílů, které obsahově pokrývají následující oblasti:

 1. Obyvatelstvo - demografické údaje Českého statistického úřadu
 2. Mzdy a zaměstnanci - celostátní údaje statistiky práce a mezd z podkladů ČSÚ a výběr z resortního statistického šetření ISPV zpracovaný na základě resortního čtvrtletního šetření o ceně práce
 3. Nezaměstnanost - statistické informace z evidence úřadů práce o uchazečích o zaměstnání, volných pracovních místech a aktivní politice zaměstnanosti
 4. Důchody - informace vychází z údajů České správy sociálního zabezpečení. Oddíl obsahuje základní údaje o vývoji důchodů v letech 2002 - 2007 a podrobnější údaje o důchodech v roce 2007.
 5. Terénní služby v péči o staré občany, občany těžce zdravotně postižené a jednotlivce - informace o sociálních službách poskytnutých těmto občanům a o jednotlivých dávkách sociálního zabezpečení, které jim byly vyplaceny
 6. Zařízení sociální péče - vybrané resortní údaje o zařízeních sociálních služeb a poskytování sociálních služeb
 7. Zaměstnanci a platy v odvětví sociálního zabezpečení
 8. Péče o rodinu a dítě  - informace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí
 9. Práce s příslušníky marginálních skupin
 10. Výdaje a příjmy kapitoly 313 státního rozpočtu - informace vycházejí z účetních výkazů pro rozpočtové a příspěvkové organizace a dalších finančních podkladů
 11. Státní sociální podpora - informace o dávkách SSP
 12. Posudková komise sociálního zabezpečení - informace o stavu a struktuře invalidizace obyvatelstva a o lékařské posudkové službě úřadů práce
 13. Nemocenské pojištění
 14. Hmotná nouze a příspěvek na péči - vychází z údajů z informačního systému o dávkách hmotné nouze a příspěvku na péči. Uvedené údaje charakterizují vývoj počtu a částek vyplacených dávek v jednotlivých měsících roku (celkem, podle regionů, průměry dávek apod.).

Anna Šťastná
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum