demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 187765

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
12.12.2008 Pohyb obyvatelstva v prvních třech čtvrtletích 2008

Dne 11. 12. zveřejnil Český statistický úřad údaje o pohybu obyvatelstva za první tři čtvrtletí roku 2008. Z údajů vyplývá, že se počet obyvatel České republiky v tomto období zvýšil o 65,0 tisíc osob a ke dni 30. 9. 2008 tedy měla naše republika 10 446 157. Růst počtu obyvatel ovlivnilo jak kladné migrační saldo (ze zahraničí se přistěhovalo o 51,4 tisíce lidí více, než se vystěhovalo), tak přírůstek obyvatel přirozenou měnou. V prvních třech čtvrtletích počet narozených převýšil počet zemřelých o 13,6 tisíc.

V 1.-3. čtvrtletí se narodilo 91,3 tisíce dětí, což je o 4,9 tisíce více než ve stejném období předchozího roku. Ukazatel úhrnné plodnosti se opět zvýšil a to na hodnotu 1,53 (1,49 v roce 2007). Ženy průměrně rodily ve 29,3 letech (v roce 2007 ve 29,1 letech). Mimo manželství se za první tři čtvrtletí narodilo 32,8 tisíce dětí, podíl dětí narozených nevdaným ženám se tak zvýšil na 35,9 %.
Sňatků bylo naopak o 4,0 tisíce méně ve srovnání se stejným obdobím roku 2007. Počet rozvodů i zemřelých byl srovnatelný s 1.-3. čtvrtletím 2007.
Počet umělých přerušení těhotenství provedených v lednu až září 2008 (19,4 tisíce) byl o 254 vyšší než v předešlém roce. Počet interrupcí i ukazatel vyjadřující průměrný počet interrupcí připadající na jednu ženu v reprodukčním věku přestal klesat již v roce 2007, resp. zůstal na úrovni roku 2006.

 

Více informací naleznete ve zprávě ČSÚ.


Anna Šťastná
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum