demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 188243

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
1.01.2009 KOMENTÁŘ: Co přinese nový rok?

V roce 2009 oslavíme 4. výročí existence portálu Demografie.info, a tak je čas na krátké zamyšlení, co nás čeká v novém roce. Co čeká vás, čtenáře, jaké plánujeme změny a zároveň, co lze očekávat nového v roce 2009 z demografické perspektivy. Na rozdíl od předešlých let přinášíme spíše zamyšlení nad budoucím vývojem než souhrny a statistiky.

Krize a její ozvěny
Hned v úvodu asi nelze nezmínit celosvětovou finanční krizi, která na nás pravděpodobně v roce 2009 udeří a může dokonce ovlivnit demografické chování obyvatel. V každém případě dojde k takovým změnám, které mohou vyvolat největší sociální pohyby za mnoho posledních let. Nicméně o finanční krizi a jejich přímých dopadech toho bylo napsáno v poslední době mnoho, a tak bych se radši zaměřil na jiné očekávané události, i když i tyto s krizí mohou do značné míry souviset. V posledních letech dochází k početnímu růstu české populace v důsledku přirozené měny obyvatelstva, tedy nikoli vlivem migrace, ale nárůstem porodnosti. Tento jev však představuje pouhý klam a české populaci, podobně jako mnoha dalším evropským populacím, hrozí výrazné demografické stárnutí. Tento proces je z pohledu přirozené měny původního obyvatelstva nevyhnutelný. Částečnou změnu, respektive zmírnění trendu, může přinést nová migrační politika, která formou zelených karet bude podporovat imigraci progresivních jedinců i jejich rodin ze „třetího světa“, a tito noví Češi mohou částečně oživit klesající porodnost, která je v perspektivě několika málo let nevyhnutelná.

Dopad krize na pracovní trh také zvýší riziko sociálního propadu celé řady skupin obyvatel, které jsou nějakým způsobem v přístupu na pracovní trh hendikepovány. Mimo jiné se bude jednat o Romy, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením a právě na oblast sociálního vyloučení bychom se v novém roce chtěli s naším týmem zaměřit. Ačkoli to není zcela obvyklé, představuje obor demografie jeden z možných přístupů sledování míry sociálního vyloučení jednotlivých regionů. Ať již vezmeme míry potratovosti, sebevražednosti, rozvodovosti a další nebo specifické redukované ukazatele zahrnující např. vzdělání. Lze tedy očekávat vyšší četnost výskytu analýz na téma sociálního vyloučení, respektive na jeho různé projevy a dopady na společnost.         

Novinky
Již delší dobu v redakčním týmu přemýšlíme nad možností vytvořit z portálu Demografie.info recenzované médium, kde by alespoň část textů, analýz byla uveřejňována na základě recenzního řízení. Ještě před koncem roku 2008 jsme si toto stanovili jako jeden z cílů pro rok 2009, ačkoli předpokládáme, že tento proces může trvat déle. Přes všechny problémy, které představuje značná finanční nákladnost tohoto směřování, vysoké nároky na odborné zázemí, apod., může toto rozhodnutí významným způsobem změnit tvář našeho portálu a obsahem zvýšit míru odbornosti. I nadále se však budeme snažit o naplňování jednoho z poslání, se kterým byl tento portál založen, a to je popularizace oboru demografie a zpřístupnění demografických výstupů široké laické veřejnosti.  

Dalším významným faktorem je počet čtenářů, kteří na náš portál zabrousí ať již pravidelně nebo jen občas pro nějaké informace. Z návštěvnosti měřené počítadlem přístupů vyplývá, že v roce 2008 návštěvnost jen mírně překonala hodnoty z roku 2007, což naznačuje, že čtenářský potenciál mezi českými čtenáři je téměř vyčerpán. Portál je totiž stále více indexován vyhledávačem Google a dalšími, a tak na většinu demografických pojmů se zobrazí odkaz na náš portál na předních místech, pokud ne přímo na prvním či druhém místě. Výrazného rozšíření okruhu potenciálních čtenářů by bylo možné dosáhnout uveřejňováním alespoň vybraných textů v angličtině. O tomto posunu také uvažujeme již delší dobu, ale podobně jako zavedení recenzního řízení i toto lze definovat jako jednu z priorit pro následující rok. S tímto by bylo pravděpodobně potřeba více se věnovat tématům, která přesahují hranici České republiky.

Všechny výše zmíněné cíle jsou do značné míry závislé na potenciálních finančních zdrojích. Za současné situace, kdy na provoz portálu nebyly získány žádné finanční prostředky od externích subjektů, by tyto posuny nebylo možné realizovat. A tak se jedná spíše o vize než jasně definované cíle pro rok 2009 s jasným harmonogramem plnění.

V každém případě vděčíme za veškerý úspěch vám, čtenářům. Všem, kteří naše stránky navštěvují pravidelně nebo jen nepravidelně proto moc děkujeme a zároveň vám přejmeme mnoho úspěchů v novém roce 2009, přejeme vám, abyste hrozící finanční krizi přečkali bez vážnější újmy! A naším jediným přáním je, abyste si uchovali v přízni náš portál a jakékoli podněty nám prosím zasílejte na adresu: hule@demografie.info. Pokud nám zašlete vaše nápady na zlepšení, můžeme ještě dodatečně stanovit novoroční předsevzetí pro náš redakční tým!

Krásný a šťastný rok 2009! 

Daniel Hůle
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum