demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 87464

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
23.01.2009 Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém

Gender Studies o.p.s. vydalo novou publikaci zaměřenou na genderové aspekty vzdělávání v České republice. Jejím hlavním cílem je upozornit na to, že vzdělávací systém není genderově neutrální, nabídnout reflexi stávající situace a představit příklady dobré praxe a doporučení, co a jak zlepšit v budoucnosti.

V první části publikace se jednotlivé autorky zaměřují na klíčové oblasti vzdělávacího systému z hlediska genderu, příspěvky ve druhé části publikace pak obsahují podrobnosti o několika projektech neziskových organizací, které lze označit za příklady dobré praxe v posunu směrem k genderovému zcitlivění a rovnosti příležitostí žen a mužů a dívek a chlapců ve vzdělávání. V přílize jsou připojeny vybrané statistické údaje, které současnou situaci v českém školství názorně ilustrují.

Publikace obsahuje následující autorské texty:

Kristýna Ciprová: Genderové aspekty vzdělávání v ČR
Irena Smetáčková: Genderový potenciál rámcových vzdělávacích programů
Tereza Kynčlová: Dopady genderové segregace pedagogických sborů na symbolickou
úroveň vnímání vztahů mezi ženami a muži
Lucie Jarkovská: Sexuální výchova na českých školách
Linda Sokačová: Odbor rovných příležitostí ve školství na Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy
Anna Babanová: Představení projektu Rovné příležitosti v pedagogické praxi
Klára Vlková: Na cestě k vlastní rodině. Kapitoly z rodinné výchovy.
Nina Bosničová, Linda Sokačová: Fit pro změnu: flexijistota a genderová rovnost na trhu práce
Nina Bosničová, Linda Sokačová: Doporučení Gender Studies, o.p.s. pro práci s mládeží v oblasti rovných příležitostí žen a mužů
Michaela Svatošová: Živá knihovna – Tak trochu jiná knihovna
Helena Skálová se ptala Pavly Frýdlové (a naopak): Biografie, oral history a historie žen
Nina Bosničová, Helena Skálová, Linda Sokačová: Genderovou optikou: Anketa

Publikace ve formátu pdf je ke stažení zde.


Kamila Svobodová
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum