demografie - časová řada

 

Jak jste pocítili hospodářskou krizi v roce 2009?

celkem se účastnilo: 188243

  demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - procesy demografie - populační vývoj Afriky

 
23.01.2009 REPORTÁŽ: 1. ročník soutěže Obec přátelská rodině úspěšně ukončen

V roce 2008 proběhl 1. ročník soutěže Obec přátelská rodině. Tato soutěž se snaží propagovat pro-rodinnou atmosféru v českých obcích a podněcovat jejich rozvoj. V následujícím textu vám přinášíme informace o průběhu soutěže a její výsledky.


Listopad 2008 se stal měsícem, ve kterém byl dvěmi akcemi zakončen 1. ročník soutěže Obec přátelská rodině. Myšlenka vyhlášení celostátní soutěže hodnotící prorodinné aktivity měst a obcí byla inspirována iniciativou Sdružení salesiánů spolupracovníků „Obec příznivá rodině“ a projektem Sítě mateřských center „Společnost přátelská rodině“.
Poslanec Tomáš Kvapil, předseda Stálé komise pro rodinu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a náměstek ministra práce a sociálních věcí a místopředseda KDU-ČSL pan Marián Hošek na Den rodin 15. května 2008 společně vyhlásili 1. ročník soutěže. Spolupracující organizací je již zmiňovaná Síť mateřských center a také Asociace center pro rodinu. Cílem soutěže bylo podpořit prorodinnou atmosféru v českých obcích, podnítit rozvoj opatření na podporu rodin a ocenit obce s nejlepší místní rodinnou politikou.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže


 

Velkým úspěchem je počet zúčastněných obcí. Celkem se přihlásilo 218 obcí rozdělených do pěti velikostních kategorií. Pro srovnání - obdobná soutěž Vesnice roku probíhá již několik let a letos měla 309 soutěžících. Obce a města tedy soutěžily v kategoriích podle počtu obyvatel:

  1. kategorie do 500
  2. kategorie od 501 do 3 000
  3. kategorie 3 001 - 10 000
  4. kategorie 10 001 – 50 000
  5. kategorie 50 001 a více obyvatel


Hodnotícími kriterii byly aktivity ve prospěch rodiny, které obec sama organizuje nebo které se na jejím území realizují díky iniciativě občanů, církví a nejrůznějších sdružení. Posuzovala se přímá podpora rodin, opatření v oblasti bydlení, bezpečnosti provozu i života v obci, prevence patologických jevů, koncepční uchopení rodinné politiky a mnoho dalších oblastí.
V 1. kole hodnotitelé obodovali zaslané přihlášky jednotlivých obcí. Na základě přidělených bodů byly ve 2. kole hodnotitelským týmem navštíveny vždy první 3 až 4 obce a města v každé kategorii. Celkové umístění pak bylo součtem hodnocení v obou kolech.
Dne 4. listopadu proběhlo v Poslanecké sněmovně slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Obec přátelská rodině. Zúčastnil se ho jak předseda SKR Tomáš Kvapil, tak za MPSV ministr Petr Nečas a jeho náměstek Marián Hošek. První místo získaly tyto obce a města:
1. kategorie – Dub u Prachatic, 2. kategorie – Darkovice, 3. kategorie – Dobříš, 4. kategorie – Jablonec nad Nisou a v 5. kategorii – Brno. Všechny obce na stupních vítězů získaly diplom a drobné dárky, vítězové pak finanční odměnu od 0,5 do 2 milionů Kč.


Ministr práce a sociálních věcí předává ocenění vítězům

 

Celá soutěž byla zakončena tématickou konferencí pořádanou pod záštitou předsedy SKR Tomáše Kvapila dne 20.11. v Poslanecké sněmovně. Konference se zúčastnilo více než 80 zástupců ze 40 měst a obcí, které byly účastníky soutěže. Součástí akce byly i panelové prezentace jednotlivých obcí. Akce posloužila k výměně názorů mezi pořadateli a účastníky soutěže, sdělení dojmů z právě ukončeného 1. ročníku a ujasnění priorit pro další pokračování. Kromě podnětů ke zlepšení a slov chvály na adresu organizátorů soutěže zazněly od obcí také příklady dobré praxe. Mnohé obce ukázaly, jak lze konkrétně, dle místních podmínek, podpořit rodinu a pracovat na úrovni obce v zájmu rodin.


Vítěz 3. velikostní kategorie město Dobříš a zástupci vyhlašovatelů soutěžeJednoznačným závěrem je požadavek uspořádat další ročník soutěže, protože vyplnění soutěžního formuláře obce motivuje k nastartování aktivit ve prospěch rodin, pomáhá shrnout a revidovat stávající opatření a mnohdy odhalí slabá místa. Na úplný závěr 1. ročníku bude jako inspirace natočen dokumentární film o vítězných obcích. Ten, i mnoho dalších informací včetně kompletních výsledků soutěže, naleznete na http://www.obecpratelskarodine.cz/.

 

Ing. Lukáš Tomko


hostující autor
Prohledejte celý portál www.demografie.info
Výkladový slovník odborné demografické terminologie (české, anglické i francouzské pojmy)
V případě zájmu o aktuální dění z oblasti demografie zaregistrujte vaši emailovou adresu, na kterou vám budeme zasílat novinky.
1. dubna 2005 jsme spustili do provozu nový demografický informační portál. Je určen široké laické i odborné veřejnosti. Obraťte se na nás s jakýmkoli dotazem, či připomínkou. Za všechny reakce budeme vděční. Portál obsahuje velké množství informací, používejte proto prosím vyhledávání!
Vaš redakční tým

 
 
 © 2004-2014 Hůle Daniel
+420 774 510 398
hule@demografie.info
 
  Vydavatelem portálu je občanské sdružení - Demografické informační centrum. Obsah vytváří redakční tým zdarma. Portálu je přiděleno mezinárodní registrační číslo ISSN 1801-2914.
Demografie.info využívá redakční systém OSTRWE firmy ORA. Design&layout Daniel Hůle.
Pokud není uvedeno jinak, grafy i tabulky vycházejí z datové základny Českého statistického úřadu.
OSTRWE - publikační systém ORA - programování, webdesign, hosting, PHP, MySQL DIC - Demografické informační centrum

 
 
 
Pavlík, Kalibová, Koschin, Burcin
Rychtaříková, Kučera, Roubíček
demography, demografia, demographie
populační vývoj, studia, věda, aktuárská
geografie, demografický, Langhamrová
demografie, demos, analýza, výzkum